ngẫu nhiên Wall

hiển thị các bài viết 2381-2390 của 28508

ahotsummerday12 đã đưa ý kiến …
35% Of People Watching T.v Yell At It....Andd Iam Onee Of Them O.o đã đăng hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
Cool story bro. hơn một năm qua
meh
Shadowmarioking đã đưa ý kiến …
Would anyone care to count how many times my biểu tượng changes? đã đăng hơn một năm qua
qeti11 đã bình luận…
Well, it doesn't bother us anyway hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
No thanks. But bạn can. hơn một năm qua
mrsspencereid đã bình luận…
@bond_of_fury bạn missed 7 hơn một năm qua
MarMar_XigLux đã đưa ý kiến …
tình yêu is blind; hate is deaf. đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Then I have perfect 20/20 vision. hơn một năm qua
katetekiku đã bình luận…
I have perfect hearing! hơn một năm qua
MarMar_XigLux đã bình luận…
I, on the other hand, can't hear a thing. hơn một năm qua
coolkatstar đã đưa ý kiến …
realizing that bạn borrowed the pen you're sticking in your mouth.
đã đăng hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
I do that sometimes. An when I realize it isn't my pen I'm like "Shit!" hơn một năm qua
coolkatstar đã bình luận…
Yeah Same here.=P hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
Yeah, I just don't return it. hơn một năm qua
luvmetwice431 đã đưa ý kiến …
so im sick of everybody critizing u kno? đã đăng hơn một năm qua
hmmm
mrsspencereid đã đưa ý kiến …
I should probably go clean my room... I painted it, and still haven't put all my shiz back. It's currently sitting in a huge pile in the middle of the room. đã đăng hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
Cool beans. hơn một năm qua
luvmetwice431 đã bình luận…
ur hott i kno how u feel hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
? hơn một năm qua
hmmm
negar đã đưa ý kiến …
i wish my name was Emily! đã đăng hơn một năm qua
seki đã bình luận…
yo!my name is seki hơn một năm qua
negar đã bình luận…
hi! mine is negar! hơn một năm qua
negar đã bình luận…
@luvmetwice431 hi! hơn một năm qua
luvmurtagh33 đã đưa ý kiến …
@springely
It's not that bad. :) đã đăng hơn một năm qua
seki đã bình luận…
it is cute hơn một năm qua
Trainofdoom đã đưa ý kiến …
All your base are belong to us T_T đã đăng hơn một năm qua
rainy
Musiquelover đã đưa ý kiến …
Why am I laughing at everything and starting to lose my mind and pissing people off? O my God ! I'm having an emotional break down! đã đăng hơn một năm qua
ImBooOK đã bình luận…
Least your not having an emotional break up.. hơn một năm qua
Musiquelover đã đưa ý kiến …
Ha ha ha ha jack my swag, ha ha ha ha jack my swag, ha ha ha ha jack my swag, ha ha ha ha jack my swag...fun, fun, fun, fun đã đăng hơn một năm qua
Trainofdoom đã bình luận…
D: hơn một năm qua
Musiquelover đã bình luận…
XD hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
No no no, NOT AGAIN Dx hơn một năm qua
Musiquelover đã bình luận…
LMfao!!!!!!!!!!!!!!!!!'nnnn hơn một năm qua
sick
azkaban đã đưa ý kiến …
*cough* đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
*clears throat* hơn một năm qua
Trainofdoom đã bình luận…
All your base are belong to us! PWN hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
...star. Invincibility for 30 giây hoặc so... hơn một năm qua
pink-bookworm đã đưa ý kiến …
Eating a lollipop yummmm đã đăng hơn một năm qua
partypony đã đưa ý kiến …
Cinnamon bánh mì nướng Crunch + Cinnamon bánh mì nướng Crunch = Cannibalism

Is this really the message they want to send??? đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Yes. hơn một năm qua
partypony đã bình luận…
Like subliminal messaging! Disurbing thought... hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Exactly. hơn một năm qua
smile
music4life13 đã đưa ý kiến …
I'm back from camp! đã đăng hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
Okay. hơn một năm qua
ImBooOK đã bình luận…
band camp...;p hơn một năm qua
partypony đã bình luận…
Cool hơn một năm qua
PeterPansgirl12 đã đưa ý kiến …
I used to have a crush on Luke Skywalker.... đã đăng hơn một năm qua
jazzziejay56 đã bình luận…
back when the movie was first out he was cute now he has een better days hơn một năm qua
partypony đã bình luận…
I've never watched ngôi sao wars and never will. hơn một năm qua
PeterPansgirl12 đã bình luận…
I tình yêu ngôi sao Wars :) hơn một năm qua
jazzziejay56 đã đưa ý kiến …
Tacos are tasty. đã đăng hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
Touche. hơn một năm qua
azkaban đã đưa ý kiến …
I am listening to my iPod. đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Cool story bro. One of the best I've heard in awhile. hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
Thanks. I spent hours working on it. hơn một năm qua
soffi đã bình luận…
I Mất tích my i-pod T.T................ hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
That sucks. hơn một năm qua
Shadowmarioking đã đưa ý kiến …
Anyone have anything very ngẫu nhiên to say right now? đã đăng hơn một năm qua
usernamehere đã bình luận…
hoa sauce :3 hơn một năm qua
springely đã bình luận…
I can bình luận on this post in 10 giây flat. hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
No. hơn một năm qua
mischievous
Caitlin1996 đã đưa ý kiến …
Cheese!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
h2ogirl123 đã bình luận…
.........Is awesome! XD hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
is gross! I don't like cheese, most of the time. hơn một năm qua
adultswimperson đã đưa ý kiến …
So many trolls in the last 24 hours since yesterday have been on fanpop and overtaken the ngẫu nhiên club, barely.:/ đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
IKR? hơn một năm qua
adultswimperson đã bình luận…
@Shadowmarioking, Same. hơn một năm qua
adultswimperson đã bình luận…
@MrOrange16, Just thêm trolls picking on users and what not. hơn một năm qua
zanesaaomgfan đã đưa ý kiến …
How many people don't understand they don't feed the trolls?! đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
A lot of people. hơn một năm qua
Caitlin1996 đã bình luận…
it's national troll Day! !!!!!!!!!!! hơn một năm qua
Bond_Of_Fury đã bình luận…
I guess people are just dumb. hơn một năm qua
hmmm
h2ogirl123 đã đưa ý kiến …
WTF is it national troll week hoặc something? What is with all the trolls on club Random! đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
IDK, the ngẫu nhiên spot must've ran out of Troll be Gone hoặc something. hơn một năm qua
jazzziejay56 đã bình luận…
they are invading hơn một năm qua
h2o-clewis đã bình luận…
I think in the club discribtion up instead of pie the should change it to troll haha hơn một năm qua
GoldnSnitch_96 đã bình luận…
Trolls belong on omegle! hơn một năm qua
rainy
azkaban đã đưa ý kiến …
My life is shit. đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Life gets better. bạn just need to be thêm optimistic about it. hơn một năm qua
maxygirlforever đã bình luận…
ohh....Well hope it will be all better soon. ^ ^ hơn một năm qua
hmmm
Shadowmarioking đã đưa ý kiến …
Okay now all the hình ảnh look like Pokemon. What is this I don't even.... đã đăng hơn một năm qua
springely đã bình luận…
Lol, epic win. hơn một năm qua
mrsspencereid đã bình luận…
What is the ngẫu nhiên spot coming to!? hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
^I don't know! D: hơn một năm qua
superstar45 đã đưa ý kiến …
The big bad chó sói, sói ate Goldie locks :3 đã đăng hơn một năm qua
watchamaging đã bình luận…
Yay! hơn một năm qua
superstar45 đã bình luận…
:D hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
Yeah, and I'm coming for bạn next. hơn một năm qua
sad
luckyluciano đã đưa ý kiến …
i almost died yesterday... đã đăng hơn một năm qua
lloonny đã bình luận…
how??? what happened?????? hơn một năm qua
luckyluciano đã bình luận…
an 8ft. wave almost drownd me. and i got slaped bởi a thạch, sữa ong chúa fish. hơn một năm qua
luckyluciano đã bình luận…
yea, but i think the salt water got to my head...literaly. hơn một năm qua
crying
azkaban đã đưa ý kiến …
I is sad. đã đăng hơn một năm qua
luckyluciano đã bình luận…
whyz? :( hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Why is bạn sad? I does not like it when others are sad. hơn một năm qua
mrsspencereid đã bình luận…
@sammisaurus awww, I was gonna say that. hơn một năm qua
Shadowmarioking đã đưa ý kiến …
When I came to the ngẫu nhiên spot, all the hình ảnh were moving. I have a headache now because of that DX đã đăng hơn một năm qua
mrsspencereid đã bình luận…
I feel your pain. hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
That sucks. I suggest Tylenol. hơn một năm qua
LeatherRain đã bình luận…
Whoo hoo, I'm not either! I do too, I thought I was the only one.... hơn một năm qua
angry
azkaban đã đưa ý kiến …
I only eat chim ưng eggs, protein shakes, and rocks. đã đăng hơn một năm qua
-RandomChick- đã bình luận…
Nice diet... hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
bạn sound like one of those guys who advertises for trang chủ gym workout machines... hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
^XD hơn một năm qua
jbiebgirl100 đã đưa ý kiến …
i feel like listening to Nyan Cat O.o đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
I don't DX hơn một năm qua
h2ogirl123 đã bình luận…
I do!! XD hơn một năm qua
someone_save_me đã đưa ý kiến …
Rocks are cool :3 đã đăng hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
Agreed. hơn một năm qua
darkkhorn19 đã bình luận…
Hey, isn't it Mega Weenie Monday? :D hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
^I thought it was Mega Weenie Wednesday. hơn một năm qua
sad
luckyluciano đã đưa ý kiến …
i went to savana and got slaped in the face bởi a thạch, sữa ong chúa cá on my birth day. đã đăng hơn một năm qua
big smile
luckyluciano đã đưa ý kiến …
hi pplz! đã đăng hơn một năm qua
big smile
Caitlin1996 đã đưa ý kiến …
Mj is the best! !!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
tiff1997 đã đưa ý kiến …
Help me i need some những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
qeti11 đã bình luận…
Same prob. Nearly 3 weeks and I still have 4 những người hâm mộ hơn một năm qua
jbiebgirl100 đã bình luận…
ok but whatever bạn do, do not ask people to người hâm mộ you...then u will be calleed a người hâm mộ whore hơn một năm qua
jbiebgirl100 đã bình luận…
@springely XD hơn một năm qua
smile
carsfan đã đưa ý kiến …
I was listening my yêu thích song from Simple Plan (save you) and this dude says this in the commemt:
"Shut up, Justin Beiber fans. bạn think his âm nhạc is lubby-dubby love. He writes them just for fans. Now, Simple Plan, acually has MUSIC."

sorry JB fans,but I have to agree with this... :D đã đăng hơn một năm qua
frenchmodel4eva đã bình luận…
STFU HE WRITES HES SONGS BECAUSE THEY HAVE A MEANING TO THEM.And if bạn actaully new anything about âm nhạc bạn would know that he has got talent and hes amazing he is an hard worker and wonderful guy and hes not gay he has a gf SADLY! SO STFU bạn DUMB ASSS hơn một năm qua
h2ogirl123 đã bình luận…
Justin Bieber sucks 'nuff đã đưa ý kiến hơn một năm qua
carsfan đã bình luận…
totally with ya! hơn một năm qua
mrsspencereid đã đưa ý kiến …
My entire những thông tin cập nhập box is nothing but pop câu hỏi kiểm tra questions!! >:-l I wanna see actual articles, forums, các câu hỏi etc. Not pop câu đố that I don't know the các câu trả lời to. đã đăng hơn một năm qua
carsfan đã bình luận…
omg,me to! its soooo annoying! Im with ya on this one buddy! :) hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
^Ah, I see. Well, thanks for accepting my apology anyway. hơn một năm qua
mrsspencereid đã bình luận…
No problem hơn một năm qua
smile
Eddievanhalen10 đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua
seki đã bình luận…
yo!\ hơn một năm qua
Bond_Of_Fury đã bình luận…
I tình yêu van Halen too. :) hơn một năm qua
mrsspencereid đã bình luận…
Ello govnah hơn một năm qua
h2ogirl123 đã đưa ý kiến …
I found the magical quill YAY!! đã đăng hơn một năm qua
Bond_Of_Fury đã bình luận…
Dude where!? hơn một năm qua
TruBerries đã đưa ý kiến …
I can't take anybody seriously anymore when they talk about online dating. I can't keep a straight face anymore đã đăng hơn một năm qua
seki đã bình luận…
lol;)who hơn một năm qua
darkkhorn19 đã bình luận…
Care to explain why? hơn một năm qua
Bond_Of_Fury đã bình luận…
Lol, my girlfriend and I started somethign bởi online dating... We're together for over 2 years now. :D hơn một năm qua
laugh
tiff1997 đã đưa ý kiến …
I farted đã đăng hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
Um, ew? >.< hơn một năm qua
Bond_Of_Fury đã bình luận…
We all do. We all need to. bạn all need to. Monsters, Inc. hơn một năm qua
tiff1997 đã bình luận…
thank bạn nice and good people's hơn một năm qua
seki đã đưa ý kiến …
hey!what i am thinking is their r so many trolls in ngẫu nhiên club hoặc in whole fanpop.they try hard in trolling...i mean to be a troll which everyone hate but they r not succed .they receive các bình luận and answer that far enough to get a troll........
he is the one who always u know who is the worstest troll ever and he never give up......i am just so tired...
u know i rape u he came before a couple of weeks
đã đăng hơn một năm qua
seki đã đưa ý kiến …
finally..........such such a relief
there is not any troll right now in ngẫu nhiên đã đăng hơn một năm qua
BurnOut đã đưa ý kiến …
"Whatif"
All The World Sleeps For 24 Hours, And Only You're Awake, What You'll Do? đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Watch video on the internet. Talk to myself out loud. Play video games. Whatever I wanna do. hơn một năm qua
BurnOut đã bình luận…
I tình yêu Video Games :) hơn một năm qua
sad
Shadowmarioking đã đưa ý kiến …
So much negative energy here on the ngẫu nhiên spot today... đã đăng hơn một năm qua
supernatural15 đã bình luận…
IKR? hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
^Unfortunately. hơn một năm qua
seki đã bình luận…
agrred hơn một năm qua
POPclogger216 đã đưa ý kiến …
I'm wondering, who's kibakiba? Was/is she a troll, a victim of a troll, who? I'm just wondering. đã đăng hơn một năm qua
darkkhorn19 đã bình luận…
I'm actually a bit curious now. I was caught up on the below crap for a while, now. hơn một năm qua
Ale1152 đã bình luận…
Victim of a troll. hơn một năm qua
POPclogger216 đã bình luận…
@darkkhorn19, I agree. @adultswimperson, Thanks! hơn một năm qua
someone_save_me đã đưa ý kiến …
A sleeping dragon is never to be tickled :3 đã đăng hơn một năm qua
jazzziejay56 đã bình luận…
neither is a wondering snake hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
.... hơn một năm qua
jazzziejay56 đã bình luận…
glad some understand my antics hơn một năm qua
darkkhorn19 đã đưa ý kiến …
Hah! Did anyone just witness that? The attention whore just gave up. It's never fun when they do that. I want a real troll...

Where's Invaderlin? đã đăng hơn một năm qua
SmileyMiley216 đã bình luận…
WHAT?!? hơn một năm qua
darkkhorn19 đã bình luận…
They'll get here before the damage is done...hopefully. :[ hơn một năm qua
tailslover9 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
surprise
deanlover15 đã đưa ý kiến …
Miley Cyrus is the tiếp theo Linsey Lohan xp
đã đăng hơn một năm qua
Princess_Vivi đã bình luận…
Totally! hơn một năm qua
supernatural15 đã bình luận…
lmao! hơn một năm qua
Saoirse10 đã đưa ý kiến …
here's something to do if you're bored... bởi the same TV as your tiếp theo door neighbor and stand outside their house changing the channels ;) đã đăng hơn một năm qua
springely đã bình luận…
Lol! I might try that! hơn một năm qua
OsirisTH đã đưa ý kiến …
bia đen shako for 2 refined! đã đăng hơn một năm qua
ImBooOK đã đưa ý kiến …
R IS FOR rapits.
A IS FOR aprocots.
N IS FOR nuggets.
D IS FOR diapers.
O IS FOR oval.
M IS FOR munchins.
Yeah, think about it. đã đăng hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
I thought it đã đưa ý kiến R IS FOR rapists. Oops xD. hơn một năm qua
ImBooOK đã bình luận…
AWE MAN! i spelled rapists wrong! majour fail LOL – Liên minh huyền thoại :p hơn một năm qua
someone_save_me đã đưa ý kiến …
What is UP my yêu thích bitches and bastards?!?! How are bạn guys doing?! đã đăng hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
The sky... hơn một năm qua
springely đã bình luận…
I'm doing fine. How about you? hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
The ceiling. I'm doing alright. hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
Pretty good :) hơn một năm qua
Renarimae đã đưa ý kiến …
Okay guys! Istillkillu got banned. But he'll be back with a new account sooner hoặc later. So if he asks a question, whatever bạn do, DO NOT answer it! Us answering back is what he wants and we must not feed the troll! đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
This has been a PSA bởi Renarimae...had to say that. hơn một năm qua
Renarimae đã bình luận…
^lol hơn một năm qua
smile
xoPixie-Popxo đã đưa ý kiến …
Girl: Is a ngày without me like a năm Without Rain?

Boy: NO

Girl: Do bạn start Falling Down when the world starts spinnin' out?

Boy: NO

Girl: Who says I'm not pretty?

Boy: ME

Girl: Do bạn tình yêu me like a tình yêu Song?

Boy: NO

Girl: I thought bạn liked me. Guess not.. :( bye. then..

Boy: A ngày without bạn is like a CENTURY without rain. I start falling down when your not around. Your GORGEOUS. But, I don't tình yêu bạn like a tình yêu song, because words cannot express how much I tình yêu you. <3 đã đăng hơn một năm qua
paloma97ppb đã bình luận…
That's so sweet. :3 hơn một năm qua
Channyfan1 đã bình luận…
Selena ref, LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Nsyncfan619 đã bình luận…
aww thats so sweet hơn một năm qua
crying
jbiebgirl100 đã đưa ý kiến …
im tired of living this life :'( đã đăng hơn một năm qua
sanuces đã bình luận…
:( hơn một năm qua
Channyfan1 đã bình luận…
DONT DO IT!!!! hơn một năm qua
taytrain97 đã bình luận…
Lolol. Find something to laugh at in life, it's not that hard. hơn một năm qua
h2ogirl123 đã đưa ý kiến …
I think Istillkillu finally got banned! đã đăng hơn một năm qua
Bananaaddict đã bình luận…
He'll be back. *sighs* hơn một năm qua
Trainofdoom đã bình luận…
O RLY? hơn một năm qua
GoldnSnitch_96 đã bình luận…
Who is this istillkillu guy? I have never seen him b4 hơn một năm qua
taytrain97 đã đưa ý kiến …
"So I was up in my room, reading, and then this guy walked in.."
"Yeah? And what happened after that?"
"Well, I...stabbed him thirty-seven times in the chest."
"...CARRLLL, THAT KILLS PEOPLE! D:"
"I...did not know that C:" đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
I must be in the wrong era, I suck. XD hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
What happened to his hands?! hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
"I was hungry! And bạn know, when bạn craves hands..." "Why on Earth would bạn do that!?" "I was hungry for hands, give me a break!" hơn một năm qua
Trainofdoom đã đưa ý kiến …
Hmm, well things have seemed to have quieted down on this spot.
I wonder if there is a way to permanently ban that troll. Like bởi identifying his IP address and blocking it hoặc something high-tech like that. My những thông tin cập nhập can't take much thêm of this filth. đã đăng hơn một năm qua
maxygirlforever đã bình luận…
ehh I was also thinking about that way.If there's somebody who can ban that troll so he can never use FanPop. hơn một năm qua
EmzLovesCheryl đã đưa ý kiến …
Someone needs to contact the F4, we can't go on with having IStillKillU keep on coming back, there must be a way he can be banned for good. For now, just ignore the perv, attention is what he wants. Please, just IGNORE HIM. đã đăng hơn một năm qua
jazzscarb đã bình luận…
agreed he needs to go hơn một năm qua
maxygirlforever đã bình luận…
bạn are right. hơn một năm qua
XxEmolovexX đã bình luận…
agreed. hơn một năm qua
monkey
Kiniko90 đã đưa ý kiến …
Why is everyone feeding the troll? It seems nobody has learnt that giving a troll attention is only going to make it happy in the pants area. đã đăng hơn một năm qua
Trainofdoom đã bình luận…
Haha! I know right? hơn một năm qua
seki đã bình luận…
hahaha.lol;) hơn một năm qua
Kiniko90 đã bình luận…
This guy's trolling the Harry Potter spot also. What a douche. hơn một năm qua
monkey
Lauren001 đã đưa ý kiến …
I Was Just Distracted//..... and sadly yes it happens... -.- đã đăng hơn một năm qua
TruBerries đã đưa ý kiến …
Never felt this low in my entire life. I guess this is what depression feels like :0/ đã đăng hơn một năm qua
EmzLovesCheryl đã bình luận…
Aww, what's up? bạn know I'm here if bạn want a chat. <3 hơn một năm qua
TruBerries đã bình luận…
I'll message bạn hơn một năm qua
catgirl140 đã đưa ý kiến …
Does anyone get that amazing "AHA!" sometimes?
That happens to me alot. XD đã đăng hơn một năm qua
CHOCOLATEFREDDO đã bình luận…
All the time! hơn một năm qua
Garth115 đã bình luận…
sometimes not alot though hơn một năm qua
SarBear1579 đã đưa ý kiến …
since when did i get a dedicated? đã đăng hơn một năm qua
catgirl140 đã bình luận…
Since nao. :3 hơn một năm qua
SarBear1579 đã bình luận…
YAY hơn một năm qua
surprise
supernatural15 đã đưa ý kiến …
it's hotter then hell outside but it's also raining... đã đăng hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
It was raining here too, and it was still all hot and humid and gross Dx hơn một năm qua
seki đã bình luận…
wow!same here hơn một năm qua
Sammisaurus đã đưa ý kiến …
It rained for like 10 minutes. What a rip off :P đã đăng hơn một năm qua
Immortal42 đã bình luận…
One time, it rained for like five phút hoặc less here. hơn một năm qua
SmileyMiley216 đã bình luận…
one time is ratin for less than a một phút here! hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
I live in Arizona, we really need the rain T_T hơn một năm qua
Untraceable đã đưa ý kiến …
Any vamps around? lmao :P đã đăng hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
Go look in Washington :P hơn một năm qua
Untraceable đã bình luận…
haha, no not meyerpires! hơn một năm qua
zanesaaomgfan đã đưa ý kiến …
I just thought about this yo mama joke:
Yo mama's so fat, bạn were born missing. đã đăng hơn một năm qua
UmOkayThen đã bình luận…
I just thought about eating. But that requires getting up, so no hơn một năm qua
someone_save_me đã đưa ý kiến …
I wish my name was Ambrose. I know it's a dudes name, but stillll.... đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
I sometimes wish my name was Ingo but we can't have what we want now can we? hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
Yes. we actually can. hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
@catgirl140 ah thats awesome XD hơn một năm qua
candysmile đã đưa ý kiến …
~~~~~~~~more ngẫu nhiên các câu hỏi just because~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.do u sometimes dream about being with justin bieber?
2.do u pick your nose in a restraunts hallway?
3.when u sing a song do u pretend that ur doing a âm nhạc video?
4.when u dance in your room does your mom barge in and find u?
5.does your mom think shes cool?
6.does your dad think he's cool?
7.when u first saw someone text ROFL did u ask "what is that?"or did u just go with it?

~~~~~~~~answer all ~~~~~~~~ đã đăng hơn một năm qua
h2ogirl123 đã bình luận…
1.No 2.No o.o 3.Yes 4.Sometimes :P 5. No 6. Maybe alittle 7. I looked it up on Google :P hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
1. No 2. No 3. Umm... sometimes xD 4. No, I always lock my door 5. She doesn't say it but I think she does :P (BUT SHE ISN'T) 6. I don't think so 7. That's what Google is for my dear children xD hơn một năm qua
tabithasb13 đã bình luận…
1.Not anymore... 2.No. 3.Sometimes. 4.No. 5.My mom IS cool. xD 6.I don't know. 7.I already knew what it meant. hơn một năm qua
Saoirse10 đã đưa ý kiến …
What color does a Smurf turn when bạn choke it? đã đăng hơn một năm qua
jazzscarb đã bình luận…
idk what? hơn một năm qua
jazzscarb đã bình luận…
green? hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
Ask Neil Patrick Harris. He was bound to have done it thêm than once while filming that movie. hơn một năm qua
Sammisaurus đã đưa ý kiến …
My brother is coming trang chủ from school in an hour. I think I might cry. Why can't he go to a boarding school hoặc something?! đã đăng hơn một năm qua
euphy12 đã đưa ý kiến …
this is a very được ưa chuộng club isnt it? đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Oh yeah, very popular. hơn một năm qua
euphy12 đã bình luận…
yeah hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
^This spot is victim to trolls thêm often, so adultswimperson is somewhat right. hơn một năm qua
monkey
simpleplan đã đưa ý kiến …
Have a very happy unbirthday everyone đã đăng hơn một năm qua
darkkhorn19 đã bình luận…
Thank you. I'm having a great birthday. hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
Why thank you, and what fine un-birthday this is turning out to be! hơn một năm qua
simpleplan đã bình luận…
:3 hơn một năm qua
mischievous
helenbieber đã đưa ý kiến …
bánh nachos, nachos CHEESE AND đậu phụng, đậu phộng bơ O.o đã đăng hơn một năm qua
alliybear đã bình luận…
hahah ew đậu phụng, đậu phộng bơ O_O hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
I tình yêu nacho cheese. I dislike đậu phụng, đậu phộng putter. hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
I hate nacho cheese, it's so.... cheesy >_< I tình yêu đậu phụng, đậu phộng bơ though :D hơn một năm qua
lovemedeadly đã bình luận…
oooo cheese and wtf magic đậu phụng, đậu phộng bơ hơn một năm qua
GingerAvenger đã đưa ý kiến …
What is the sound that meebo makes when bạn send hoặc receive a message? How the hell do they make it? đã đăng hơn một năm qua
Trainofdoom đã bình luận…
It's a 'ping'. The internet is magic O_O hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
*insert ping here* hơn một năm qua
darkkhorn19 đã bình luận…
As. hơn một năm qua
candysmile đã đưa ý kiến …
~~~~Randome các câu hỏi just because~~~~~~
1.do u talk to yourself when your bored?
2.do u name your teady bears?
3.do u promise yourself that your gonna go on a diet but the tiếp theo ngày u have a whole freakin choclate cake?
4.do u sometimes watch dora when your too lazy to change the channel?
5.do u such at cooking?
6.do u use the word "dude" in every single sentince of yours?
7.do u sing to yourself when no ones trang chủ and its just you?

~~~~~answer the các câu hỏi in the comments~~ đã đăng hơn một năm qua
candysmile đã bình luận…
1.yea sometimes,2.no i only have one,3.yea but not a whole choclate cake maybe half of it,4.yea but when i get bored i change it,5.no i make awsome cookies,6.sometimes,7.yea hơn một năm qua
jbiebgirl100 đã bình luận…
1. sometimes, 2. yes i do, 3. oh yeah, 4. HELL NO!, 5. not really :), 6. nope! lol, 7. sometimes hơn một năm qua
SmileyMiley216 đã bình luận…
1.yea sometimes, 2.yes, 3.no i dont need a diet, 4.NO WAY, 5.yep! (lol), 6.no i dont use the word dude, 7.yeah hơn một năm qua
tabithasb13 đã bình luận…
1.Sometimes. 2.I don't own any teddy bears. 3.I don't need to diet. 4.No. O_o 5.Yes. 6.Not in EVERY sentence, but I do use it alot. 7.I'm rarely ever trang chủ alone, but I do when I am. hơn một năm qua
zanesaaomgfan đã đưa ý kiến …
Why does everyone think that the troll is the victim on the other side? đã đăng hơn một năm qua
zanesaaomgfan đã bình luận…
Nevermind. XD hơn một năm qua
simpleplan đã đưa ý kiến …
Waiting for the the clue on Pottermore đã đăng hơn một năm qua
r-pattz đã bình luận…
Yep, should come any time in the tiếp theo four hours, right? xD I got in on ngày one, but I need to get my sister in... =P hơn một năm qua
simpleplan đã bình luận…
thanks :3 hơn một năm qua
simpleplan đã bình luận…
my sister got it for me i had to go up to my collage :) hơn một năm qua
EalasaidWooster đã đưa ý kiến …
Exam Results!!! :O

Higher English: A
Higher History: B
Higher Scottish Gaelic (Fluent speakers): A
Intermediate 2 Maths: A
Higher Biology: D

They arrived a ngày early! I almost died when I saw the envelope! Disappointed with Biology but I'll live! xD đã đăng hơn một năm qua
sugerstar13 đã đưa ý kiến …
hi every1 i made a câu hỏi on here plz check it out its called who is prettier? thx heaps xoxo sugerstar13 XD đã đăng hơn một năm qua
adultswimperson đã đưa ý kiến …
Why are the những thông tin cập nhập on here say 1 ngày cách đây on everything like questions, pictures and what not? đã đăng hơn một năm qua
Trainofdoom đã bình luận…
bạn have that problem too? You're the một giây person who's đã đưa ý kiến anything about it today...perhaps fanpop is just glitchy. hơn một năm qua
seki đã bình luận…
idk but i never had this kind of problems hơn một năm qua
adultswimperson đã bình luận…
@Trainofdoom, Really? I didn't realize only some people had it, I thought everyone did. @seki, Oh ok. hơn một năm qua
heart
someone_save_me đã đưa ý kiến …
This ain't football, why the fuck they tryna tackle me? ♪ đã đăng hơn một năm qua
TruBerries đã bình luận…
bạn are the most ngẫu nhiên person I've seen on here. You're one of the awesome ones hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
haha thanks hơn một năm qua
Sammisaurus đã đưa ý kiến …
I want to be, the very best, like no one ever was. đã đăng hơn một năm qua
Twilight_Dream đã bình luận…
To catch them is my real test, to train them is my cause. hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
C-C-C-COMBO BREAKER! hơn một năm qua
Trainofdoom đã bình luận…
No wifin' in the club! Gimme 20 dollars! hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
Never gonna give bạn up, never gonna let bạn down, never gonna run around and desert you! Never gonna make bạn cry, never gonna say goodbye..... never gonna tell a lie and hurt you! hơn một năm qua
monkey
someone_save_me đã đưa ý kiến …
No wifin' in da club, gimme 20 dolllars. đã đăng hơn một năm qua
Trainofdoom đã bình luận…
Gimme 20 dollars! xD I hate that song but I tình yêu Slenderman! hơn một năm qua
zariahlovesmj đã đưa ý kiến …
i tình yêu gudoes!!!!! đã đăng hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
No shit. hơn một năm qua
LeatherRain đã bình luận…
No one could tell from your biểu tượng hoặc anything!!! hơn một năm qua
GwenHeather đã bình luận…
fuck you! hơn một năm qua
ittybittypiggy đã bình luận…
no chó cái, bitch fuk ya hơn một năm qua
azkaban đã đưa ý kiến …
I Mất tích my phone yesterday. đã đăng hơn một năm qua
Trainofdoom đã bình luận…
I Mất tích my phone tommorow. hơn một năm qua
ICONicgirl7 đã bình luận…
my dog ate my phone :( ngẫu nhiên PERSON: u have a dog?? ME: no. hơn một năm qua
ICONicgirl7 đã bình luận…
my dog puked up my phone! ngẫu nhiên PERSON: u đã đưa ý kiến u dont have a dog ME: i dont. hơn một năm qua
zanesaaomgfan đã đưa ý kiến …
Ark âm nhạc Factory: Always Raping Kids. đã đăng hơn một năm qua
__Madonna---- đã bình luận…
True hơn một năm qua
azkaban đã đưa ý kiến …
Leggo My Eggo. đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
No. hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
Why not? hơn một năm qua
ICONicgirl7 đã bình luận…
well enough with waffles... its all about bánh xèo, bánh kếp :D hơn một năm qua
heart
JStewartFan đã đưa ý kiến …
Collect seven hoặc nine different hoa on midsummer eve and place them under your cái gối, gối and it is đã đưa ý kiến that bạn will dream of your future spouse đã đăng hơn một năm qua
cool
Mr-Pleasant đã đưa ý kiến …
its a cool club đã đăng hơn một năm qua
darkkhorn19 đã đưa ý kiến …
Whoever made the account for the letter U owes me a new pair of jeans.

Somebody better 'fess up. đã đăng hơn một năm qua
kaboomgirl đã bình luận…
O_O sorry..... hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại wut. Why do they owe bạn new jeans? ._. hơn một năm qua
ICONicgirl7 đã bình luận…
becuz she took them 2 Czechistan with her and nvr brought them back!!! hơn một năm qua
zanesaaomgfan đã đưa ý kiến …
I'm switching to Firefox!!
Is it a good program? đã đăng hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
Yes. hơn một năm qua
darkkhorn19 đã bình luận…
I prefer Chrome, but Firefox is the tiếp theo best thing. hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
Firefox is awesome hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
Yus. I use and it works WAY better than AOL did. hơn một năm qua
laugh
Bond_Of_Fury đã đưa ý kiến …
What if Marvel comic's Blade showed up and slayed the entire Twilight cast? đã đăng hơn một năm qua
emilyroxx đã bình luận…
This. hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
That would be nice. hơn một năm qua
Fenrir đã bình luận…
That sounds like a good người hâm mộ fic. hơn một năm qua
NomyCake đã đưa ý kiến …
Your câu hỏi is invalid.
Have a taco. đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
I wanted nachos. :/ hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
My friend doesn't like tacos. hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
How does anyone not like tacos? hơn một năm qua
Bond_Of_Fury đã bình luận…
^ probably someone who is thêm into burrito's. hơn một năm qua
cool
xoPixie-Popxo đã đưa ý kiến …
<('o'<) ^( '-' )^ (>‘o’)> v( ‘.’ )v <(' .' )> <('.'<) ^( '.' )^ (>‘.’)> v( ‘.’ )v <(' .' )>

Let's all do the Kirby dance! :D đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
<('o'<) ^('-')^(>‘o’)> hơn một năm qua
xoPixie-Popxo đã bình luận…
Yeah! bạn got it! hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
^LOL what? hơn một năm qua
cool
Bond_Of_Fury đã đưa ý kiến …
"They come running just as fast as they can... 'cos every girl's crazy 'bout a Sharp Dressed Man!" đã đăng hơn một năm qua
chagrin91 đã bình luận…
hahahahhahahahhahahah really now? hơn một năm qua
Bond_Of_Fury đã bình luận…
Yep. :) hơn một năm qua
chagrin91 đã bình luận…
no way bond :P hơn một năm qua
rainy
o_OULookWeird đã đưa ý kiến …
School........ has returned.... -__- đã đăng hơn một năm qua
maxygirlforever đã bình luận…
Damn!!! :/ hơn một năm qua
simpleplan đã bình luận…
run for bạn life xD hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
^ bạn guys are lucky. I go back on Monday DX hơn một năm qua