AmAnDa Du

thành viên fanpop từ năm July 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

OMG 1ST EPISODE WAS LEAKED!! GO OWENXNOAH! đã đăng hơn một năm qua
Tdwtrockz đã đưa ý kiến về Total Drama All-Stars
does anyone know what's the new total drama gonna be like? đã đăng hơn một năm qua
15sturmelle2 đã bình luận…
Ridonculous Race? Basically similar in plot to Total Drama World Tour and Amazing Race. hơn một năm qua
crying
Tdwtrockz đã đưa ý kiến về Total Drama: Pahkitew Island
I'm actually really sad
I wanted Sky and Dave to get together :(
:( đã đăng hơn một năm qua