Marija Mikaelson

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female, 28 years old
  • Little Mons†er ✞ ♥ Shawol ♥ E.L.F ♥ Baby ♥ EXOtic ♥ S♥ne ♥ V.I.P ♥ Blackjack ♥ Forever~!♥♥♥ ❒ Single ❒ Taken ✔ Waiting For Leeteuk Oppa and Yesung Oppa ♥ ♥ ♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 13 clubs Dedicated (13) Die-Hard Fan in 55 clubs Die-Hard (55) Fanatic in 18 clubs Fanatic (18)

thông tin trên tường của tôi

smile
usuitakumi77 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Can u please participate in this ?
link đã đăng hơn một năm qua
shadowcrash007 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Here, have a điểm thưởng from someone long dead. I'm back. đã đăng hơn một năm qua
mirafabia đã đưa ý kiến …
Maaaarryyyy how have bạn been??? <333 it's such a long time xD
How are you? Are bạn still on fanpop? :D I missed bạn guys so much >< đã đăng hơn một năm qua
mirafabia đã bình luận…
still no bình luận when I return haha xD hơn một năm qua
emerald_32 đã bình luận…
she's forgotten her password, sadly, and that's why she cant log in D: hơn một năm qua
mirafabia đã bình luận…
oh noo but she can reset het passwort, can't she? hơn một năm qua