⚡️💥 Ms. De Vil 💥⚡️

thành viên fanpop từ năm August 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 9 clubs Dedicated (9) Die-Hard Fan in 48 clubs Die-Hard (48) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

sunny
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks for adding me back and nice to meet ya here<3 đã đăng cách đây 18 ngày
BB2010 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn won Round 91 of Best Quote đã đăng cách đây một tháng 1
cruella đã bình luận…
Thank bạn :) cách đây một tháng 1
Swanpride trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Congrats, bạn won the last round of the Dress-up doll contest. bạn now have until Saturday (at the latest, I would prefer it if bạn get back to me as early as possible) to rely your wishes for a game and a theme for the tiếp theo round to me. đã đăng cách đây một tháng 1
cruella đã bình luận…
Thanks <3 cách đây một tháng 1