⚡️💥 Ms. De Vil 💥⚡️

thành viên fanpop từ năm August 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 9 clubs Dedicated (9) Die-Hard Fan in 48 clubs Die-Hard (48) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

Scroogefan1867 đã đưa ý kiến …
Hi cruella! Long time no see. Hope bạn are doing well. đã đăng cách đây một tháng 1
cruella đã bình luận…
Hey. Good to see you. I’ve been alright, just been so busy with work that I don’t come here much anymore. How have bạn been? cách đây một tháng 1
Scroogefan1867 đã bình luận…
I’m doing great, thanks. I also got enlisted to the Singapore military last năm September. cách đây một tháng 1
cruella đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
Happy Valentine’s Day! 😍🥰💘💕💝 đã đăng cách đây một tháng 1
Kuro_Hyou666 đã bình luận…
Did bạn know that PrueFever is a spammer? cách đây một tháng 1
cruella đã bình luận…
I’d say you’re thêm of the spammer, since you’re going around spreading insults about users on ngẫu nhiên posts. cách đây một tháng 1
deedragongirl đã bình luận…
HAPPY VALENTINE'S ngày FROM MALAYSIA! @kuro_Hyou please leave! cách đây một tháng 1
cruella đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
xin chào everyone. There’s about two days left to sign up for DP những người hâm mộ article. See the link below if you’re interested. Also we’re still missing Cinderella, Mulan, Tiana and Moana fans. So if bạn know anybody who might be interested in being under them, I’d appreciate bạn letting them know about it. link đã đăng cách đây 3 tháng