⚡️💥 Ms. De Vil 💥⚡️

thành viên fanpop từ năm August 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 9 clubs Dedicated (9) Die-Hard Fan in 48 clubs Die-Hard (48) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

cruella đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
xin chào everyone. There’s about two days left to sign up for DP những người hâm mộ article. See the link below if you’re interested. Also we’re still missing Cinderella, Mulan, Tiana and Moana fans. So if bạn know anybody who might be interested in being under them, I’d appreciate bạn letting them know about it. link đã đăng cách đây 17 ngày
heart
cruella đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
xin chào DP những người hâm mộ just a friendly reminder that there’s about a week left to sign up for the Meet the những người hâm mộ bài viết if you’re interested. link đã đăng cách đây 29 ngày
heart
cruella đã đưa ý kiến về những nhân vật của Walt Disney
xin chào fellow Disney Fans! The Meet the DP những người hâm mộ bài viết diễn đàn is open again. link đã đăng cách đây một tháng 1