💕 Lily 💕

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Female
  • Favorite TV Show: Once Upon a Time ⚓big người hâm mộ of a certain pirate⚔, Elementary, Black Sails, ngôi sao Trek: TNG, North & South...
    Favorite Movie: The Hobbit, ngôi sao Trek XI/XII, Inception, The Dark Knight Rises, SWATH, Thor, Harry Potter series, X-Men, The Lord Of The Rings...
    Favorite Book or Author: Harry Potter and the Half-Blood Prince, The Lord of the Rings, The Da Vinci Code, Angels&Demons,...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 71 clubs Dedicated (71) Die-Hard Fan in 195 clubs Die-Hard (195) Fanatic in 55 clubs Fanatic (55) Super Fan in 3 clubs Super (3) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

kiss
makintosh trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
░░❆░_█_░░❅░░░❄░░░❅░
░❅░░(°﹆°)░❄░░❅░░░❆░░░
❆░░(¯¯⁑¯¯)░░░░❄░░░░░░
░░❅(¯¯¯⁑¯¯)░░❅░░❆░░❅░
🧤🧣⛄Happy Tuesday 🧤🧣⛄ đã đăng cách đây 8 ngày
heart
OakTown_Queen trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Happy Thanksgiving 🦃 đã đăng cách đây 13 ngày
heart
OakTown_Queen trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
╱╲┈┈┈┈╱╲
▏┈╲▂▂╱┈┈▏
▏┏━╮┈╭━┓▏
▏┃▕▋┈┃▕▋▏
▏╰━┛▃┗━╯▏
╲┈╰━┻━╯╱
╭━━╮╭━━╮
╰┻┻╯╰┻┻╯
𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲...
𝐰𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮 𝐚
𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐟𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐝𝐚𝐲.✨🦋✨ đã đăng cách đây 27 ngày