Caroline Rose 🌹

thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female
  • England,United Kingdom.
  • Favorite TV Show: Strictly Come Dancing and rắn hổ mang Kai 💕
    Favorite Movie: Rebecca,The Wizard of Oz and Beauty and The Beast ⭑・゚゚・*:༅。.。༅:*゚:*:✼✿
    Favorite Musician: Phil Wickham,Passenger,Elvis 💓
    Favorite Book or Author: The Holy Bible.."Wuthering Heights" bởi Emily Bronte ⭑・゚゚・*:༅。.。༅:*゚:*:✼✿
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 23 clubs Dedicated (23) Die-Hard Fan in 44 clubs Die-Hard (44) Fanatic in 16 clubs Fanatic (16) Super Fan in 4 clubs Super (4)

thông tin trên tường của tôi

heart
jlhfan624 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
★˛˚˛*˛°.˛❄️*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛❄️*.˛°˛.⛄*★* 。*˛.
˛°_██_**A Little Snowman★❄️❄️°.˛*.˛°˛.*
˛. (´• ̮•)*.。*★˛˚˛*˛❄️°.˛*.˛°˛.*★★˛˚˛*˛°.˛★˛
.°( . • . ) ˛°.For Berni ☃️★☃️★˛˚˛*˛°.˛⛄*.˛°˛.*★
*(...'•'.. ) ★⛄˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★❄️★˛˚˛*˛°.˛❄️*.˛° đã đăng cách đây một giờ 1
yorkshire_rose đã bình luận…
Thank bạn my beautiful bestie 💖💛 cách đây 20 phút
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Your kindness lifts up my mood. đã đăng cách đây một giờ 1
yorkshire_rose đã bình luận…
as yours do mine ❤️🌺 cách đây 20 phút
heart
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
┉┉┉┉▇▇▇▇▇▇▇▇
┉▃▃▃▇▇▇▇▇▇▇▇▃▃▃
┉┉┉╱┋┋┋┋┋┋┋┋╲
┉┉▕┋▋┋┋┋┋▋┋┋┋▏
┉┉▃▃▅▆▇┋┋┋┋┋┋▏
┉┉▕┋▅┋┋┋┋┋▆┋┋▏
┉┉┉╲┉▅┋▅┋▅┋┋╱
┈┈┈┈┈╱▔▔▔▔▔▔╲
❄️☃️❄️Happy Thursday &&& Hello December
...wishing bạn a wondrously joyous, peace filled month🤍 đã đăng cách đây 2 giờ
yorkshire_rose đã bình luận…
How lovely ...thank you,Jezzi❄️☃️❄️ cách đây 2 giờ