thành viên fanpop từ năm March 2018

  • Favorite TV Show: Code Geass, Tamayura, She-Ra, 60's Người dơi
    Favorite Movie: The Wind Rises, When Marnie Was There, Princess Kaguya
    Favorite Musician: Tony chim giẻ cùi, jay
    Favorite Book or Author: Bill Finger
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
✨ (\./).🦋
-,.✨( . .) .•´¸.•✨¨) ¸.•✨¨)
.'✨,0('')('')(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•🦋¨
\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯/...(\, /)~~..°ღ
.¯\¯¯¯¯¯¯¯/¯...(. . )
...\______/.....(")(")
Magical ngày Sprinkles✨🦋💛 đã đăng cách đây 11 giờ
cloudy
Nuri__ trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Have a great day. đã đăng cách đây 11 giờ
cool
alice25141 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
________*/•|________
_______*/• .|________
______*(.•_ )________
_______ .|¯|_________
_______ .|=|_________
_______ .|=|_________
_______ .|=|_________
_______ .|=|_________
_____'__.|=|_________
____/#|__|=|___/\_____
___(##(_"|=|,__))))____
___\###/..|=|../&&/_____
____\##)&___.&(______
____)#/&___&&\_____
___/#|&&____.&\\\____
___(##\_*_*****_'._).|___
____\ ######### //____
_____"+,_____,+"_____

bạn Rock 💛🧡💜 đã đăng cách đây 12 giờ