thành viên fanpop từ năm March 2018

  • Favorite TV Show: Code Geass, Tamayura, She-Ra, 60's Người dơi
    Favorite Movie: The Wind Rises, When Marnie Was There, Princess Kaguya
    Favorite Musician: Tony chim giẻ cùi, jay
    Favorite Book or Author: Bill Finger
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
DarkSarcasm đã đưa ý kiến …
You're welcome! If bạn click on the banner image and save the full-sized version, it'll be a lot clearer when it's uploaded to the spot. =) đã đăng cách đây 9 giờ
DarkSarcasm đã bình luận…
or, here's a shortcut: link cách đây 9 giờ
heart
ktichenor trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
🧡💐🦋👏📚
nghề viết văn Prop!
🧡💐🦋👏📚 đã đăng cách đây 10 giờ
ktichenor đã bình luận…
bạn are an amazing writer! 🏆 cách đây 10 giờ
smile
DarkSarcasm đã đưa ý kiến …
Thanks for the prop! Magik is such an awesome character. There's a banner and a few các biểu tượng in the spot too. =) đã đăng cách đây 13 giờ