thành viên fanpop từ năm March 2018

  • Favorite TV Show: Code Geass, Tamayura, She-Ra, 60's Người dơi
    Favorite Movie: The Wind Rises, When Marnie Was There, Princess Kaguya, Equestria Girls, Batman: The Movie, Wolfwalkers
    Favorite Musician: Tony chim giẻ cùi, jay
    Favorite Book or Author: Bill Finger
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
┈▕╲ ┈┈┈┈┈┈┈☽
┈┈▏╲┈┈┈┈┈┈┈╲┋╱
┈┈▏┊╲╱┈┈┈┈┈┉☆┉
┈┈▏╱▍╲┈┈┈┈┈╱┇╲
┈╱╲┊▕▔┈┈┈╭╱╮
┈┈╱▔▔╲┈┈╱╲╭╯
┈╱┊┊┊┊╲╱┊╱
╱╱┣┫∃⎿⎿◯ ╱
Wishing bạn a magical Thursday✨ đã đăng cách đây 40 phút
kiss
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
bat bạn bring the sunshine and happiness around me(and our friends)
bạn are such a creative,lovely,sweet and funny,truly bestie!!!! đã đăng cách đây 9 giờ
Dogpaws đã bình luận…
💖💖💖 cách đây 9 giờ
Dogpaws đã bình luận…
btw I am not around on friday and weekend(family time and halloween) wishing bạn a relaxed Halloween and weekend muaaaaahhh cách đây 9 giờ
heart
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my links
┈╱▔▔▔╲┊┊┊┊╱▔▏HEEhee
╱┈┈┈┈┈▔╲▂╱┈╱┈┈╭╮
▏╱▔╲┈┈┈╱╱▔▔╲╱▔▔▔╲
╲▏┈┈▏┈╱╱╭▅╮╭┊┊┊┊▕
┈╱▔▔╲╱╱┈┻━┻╰╱▔╲▂╱
╱┈┈┈▕╱╲┈╰┳┳━▏┈┈
▏┈┈┈╱┈╱╲┈┗┛┈╲▂╱▔▏
▏┈┈▕▂╱┈╭▔╲▂▂▂▂▂╱
Wishing bạn a Witchy thursday and weekend my battastic Bat!🧙‍♀️ đã đăng cách đây 9 giờ
whatsupbugs đã bình luận…
I wish bạn the same. 💗💗💗 cách đây một giờ 1