Rebecca Clarke

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Female, 30 years old
  • Cambridge, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Codename: Kids tiếp theo Door, Total Drama, The Simpsons
    Favorite Movie: Flushed Away, Chicken Run, Wallace and Gromit, Shaun The con cừu, cừu
    Favorite Musician: Edward Maya, Blue Lagoon, Mark'Oh, Johann Pachelbel.
    Favorite Book or Author: Peter Pan, Alice In Wonderland, Harry Potter (PS/SS) (COS) (POA), Matilda
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn give me sunny support. đã đăng cách đây một giờ 1
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for being respectful to me. đã đăng cách đây 10 giờ
99148770 đã bình luận…
You’re welcome. cách đây 8 giờ
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I wish bạn lots of bright happiness. đã đăng cách đây một ngày 1
99148770 đã bình luận…
Thank you. cách đây một ngày 1
whatsupbugs đã bình luận…
You're welcome. 🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞 cách đây 10 giờ