thành viên fanpop từ năm May 2011

  • 27 years old
  • The Fifth Hole #666, Cavern of Destruction, Hell
  • Favorite TV Show: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005125128410
    Favorite Book or Author: Stephen King: Bag of Bones
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
blossomyumyum đã đưa ý kiến …
I’m sorry I’ve been so stupid and irrational. I’m sorry I gave bạn a hard time. I just wanted bạn to know I still and always will tình yêu you. đã đăng hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
Hey, it's okay, it's good hearing from bạn hơn một năm qua
blossomyumyum đã bình luận…
It’s not ok. I scared bạn and hurt you. hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
It's okay, I'm used to it. I've been scared and hurt much worse than bởi bạn so you're cool. Thanks a lot for letting me know you're okay though hơn một năm qua
blossomyumyum đã bình luận…
Nobody should hurt bạn 😢, bạn deserve thêm than that. hơn một năm qua
Kuro_Hyou666 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hello :)

Dunno if bạn remember me, but we used to talk a long time ago, back when I was blackpanther666. đã đăng hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
Hey, thanks, long time no chat. How are ya? hơn một năm qua
big smile
LightSoul99 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Free props!
Because you're awesome! =D đã đăng hơn một năm qua