thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Male
  • Favorite TV Show: Don't ask me to vote in ngẫu nhiên polls. Especially if that is your only reason for talking to me. I do not care.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 23 clubs Dedicated (23) Die-Hard Fan in 24 clubs Die-Hard (24) Fanatic in 7 clubs Fanatic (7)

thông tin trên tường của tôi

-nyanpire- trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
~(˘▾˘~) (~˘▾˘)~ đã đăng cách đây 9 ngày
Jet-Black trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Did bạn had a good time with family for new năm celebration?
I think people are going crazy about PS5 do bạn own one? đã đăng cách đây 16 ngày
Jet-Black trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Happy New năm Buddy! đã đăng cách đây 17 ngày