thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Male
  • Favorite TV Show: Don't ask me to vote in ngẫu nhiên polls. Especially if that is your only reason for talking to me. I do not care.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 21 clubs Dedicated (21) Die-Hard Fan in 24 clubs Die-Hard (24) Fanatic in 7 clubs Fanatic (7)

thông tin trên tường của tôi

cool
Rihanna312 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
1st - aaand the cringefest is over xD đã đăng cách đây 9 tháng
Rihanna312 đã bình luận…
1st time I've actually done the countdown thing. xD cách đây 9 tháng
cool
Rihanna312 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
2: for a memorable evening with Spamela's Glop appearing online xD đã đăng cách đây 9 tháng
cool
Rihanna312 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
3 - let's all cheer to this rare appearance. 🥂 đã đăng cách đây 9 tháng