thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Male
  • Favorite TV Show: Don't ask me to vote in ngẫu nhiên polls. Especially if that is your only reason for talking to me. I do not care.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 21 clubs Dedicated (21) Die-Hard Fan in 24 clubs Die-Hard (24) Fanatic in 7 clubs Fanatic (7)

thông tin trên tường của tôi

cool
Rihanna312 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
1st - aaand the cringefest is over xD đã đăng hơn một năm qua
Rihanna312 đã bình luận…
1st time I've actually done the countdown thing. xD hơn một năm qua
cool
Rihanna312 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
2: for a memorable evening with Spamela's Glop appearing online xD đã đăng hơn một năm qua
cool
Rihanna312 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
3 - let's all cheer to this rare appearance. 🥂 đã đăng hơn một năm qua