Chloe ☮

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female
  • "a mythical place of great magical power", and no, that does not mean I live in eBay!
  • Favorite TV Show: Fringe, Merlin, The Event
    Favorite Movie: Penelope, The Princess Bride, National Treasure, Never Ending Story
    Favorite Musician: One Republic! And The Fray, Lifehouse, Sara Barielles
    Favorite Book or Author: The Mortal Instruments! And Maximum Ride, Infrenal Devices, Theatre Illuminata, Iron Fey
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kingcesar67 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
XxKeithHarkinxX trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
omg that's really awesome omg, thank bạn for telling me nwn ♥ đã đăng hơn một năm qua
big smile
summer448 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
điểm thưởng :) đã đăng hơn một năm qua