Izzy (Call me Greenland, please) ✓ Verified China Fangirl

thành viên fanpop từ năm February 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
noControl1199 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi there,

Louis Tomlinson is a very talented musician and bạn might already know he is part of One Direction.

"The Fray" is Louis Tomlinson's yêu thích band. If bạn liked his cover of "Look After You", can bạn please please tham gia his người hâm mộ club?

Please tham gia his club here. I'd really appreciate it.

link

Thank bạn so much !!

Oh, and please follow him on Twitter.

link

Thanks again :)

-Bella đã đăng hơn một năm qua
crusoelapras đã đưa ý kiến …
Hey, you're a người hâm mộ of Hetalia? Call me Malaysia! đã đăng hơn một năm qua
Shassie đã đưa ý kiến …
Hello! anyone who's a người hâm mộ of Hetalia hoặc Homestuck and avril lavigne is an awesome person!
I'm a Switzerland Fangirl đã đăng hơn một năm qua