♥It's Nelly Bitch♥ ✔Vertified BOSS/Lover/Friend

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female, 26 years old
  • Waitin in yo bed, Nellyville
  • Favorite TV Show: ♥Guy Code
    Favorite Movie: 21 Jump đường phố, street
    Favorite Musician: ♥Bei Maejor
    Favorite Book or Author: ♥тнє вìвℓє
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

HappyFLY đã đưa ý kiến …
xin chào u might not remember me cuz I aint been on fanpop in a while so xin chào đã đăng hơn một năm qua
jbiebgirl100 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Mirror : Justin timberlake ... <3 đã đăng hơn một năm qua
meh
jbiebgirl100 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I havent been on fanpop in a while o.o i dont think anybody remembers me . . . đã đăng hơn một năm qua