I DONT USE fanpop ANYMORE I WONT BE BACK

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 25 years old
  • Australia
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
deathroman13 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
May this Christmas/Yule end the present year
On a cheerful note and make way
For a fresh and bright new year.
Here’s wishing bạn a
Merry Christmas/Yule and a Happy New Year! đã đăng hơn một năm qua
heart
Natalie_Singer trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Merry giáng sinh and Happy New Year! :) đã đăng hơn một năm qua
laugh
annale trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
♥♥•°*”˜˜”*°•.✫ ✫ "Your friend is the man who knows all about you,
and still likes you." ¸.•°*”˜˜”*°•.✫ ✫ *♥♥ đã đăng hơn một năm qua