✔VERIFIED AMERICA FANGIRL ♥♪♫☆✌

thành viên fanpop từ năm August 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Mathias_Denmark trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
(( -Wipes eye- Aww, you! )) đã đăng hơn một năm qua
Albina21 đã đưa ý kiến …
Wow... I haven't been on this account in forever... I'll try to come back! đã đăng hơn một năm qua
big smile
sophiebridgers trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn biểu tượng is awesome <3 America ^^ đã đăng hơn một năm qua