Harper Rathmann

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 22 years old
  • Berkeley, California
  • Favorite TV Show: BNA, Adventure time, Pokemon, The Good Place, Black Butler, Digimon, Bob's Burgers, Bones
    Favorite Movie: Jurassic Park, Pokemon, Deadpool Movie, Rocky Horror Picture hiển thị
    Favorite Musician: Gorillaz, Mystery Skulls, Poter Robinson, Monstercat
    Favorite Book or Author: City Of Ember
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

PureHeroine trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I really like your thông tin các nhân picture :> đã đăng hơn một năm qua
Harpaw8 đã bình luận…
Thanks so much! hơn một năm qua
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. đã đăng hơn một năm qua
Harpaw8 đã bình luận…
Hello hơn một năm qua
smile
spadeharrson trao các điểm thưởng cho tôi về my images
cỏ khô, hay ^ ^ long time no see it's me nidoqueen even tho the one RP died..... it in ways still lives on threw the memories of the characters that was born in the RP...... except for zack..... he wasn't born in it...... yet..... if it would have been revived he would have been zandra's and cloud's boy..... he would have hung around Arekkusu M for to long LOL – Liên minh huyền thoại his idiocy rubbing off on zack would have been funny anyway.......... like one of the other's did I plan on doing my own người hâm mộ ending for it on DA đã đăng hơn một năm qua