Max

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Male, 32 years old
  • United States, Oregon
  • Favorite TV Show: To much to danh sách
    Favorite Movie: To much to danh sách but I do tình yêu Alpha and Omega
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Chidori1334 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
13 Years for this franchise now đã đăng cách đây 9 ngày
Chidori1334 đã bình luận…
I feel old cách đây 9 ngày
Chidori1334 đã đưa ý kiến về Open Season
years later: now the franchise has rise from the dead -> link đã đăng cách đây 15 ngày
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for adding me. đã đăng cách đây một tháng 1
Chidori1334 đã bình luận…
anytime cách đây một tháng 1