thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 38 clubs Dedicated (38) Die-Hard Fan in 34 clubs Die-Hard (34) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

alice25141 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add back ^^ đã đăng cách đây 2 tháng
smile
OakTown_Queen trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Happy October 🍁🎃 đã đăng cách đây 3 tháng
heart
OakTown_Queen trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Những người bạn ˛˚˛ *
♥˛˚˛ * ° ˛˚*★are like stars˛˚˛ ★*˛˚˛ * ˛˚˛ *★˚˛
° ˛° ˛★ * ° ˛ * ° ˛*★.you don't always see them˚˛ ♥*˛˚˛
★° ˛˚˛ **★ but bạn know they're always there ♥˛˚˛
♥ ˛˚˛ ★♥ ˛˚˛ *★˚˛ ♥˚˛ *˛˚˛ *★˚˛ *˛ ° ˛° ˛★
° ˛° ˛° ˛°˛° ♥ ˛☆ ° ˛° ˛★ * ° ˛ * ° ˛*★° ˛˚˛ *★ đã đăng cách đây 4 tháng