thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 37 clubs Dedicated (37) Die-Hard Fan in 37 clubs Die-Hard (37) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

precita đã đưa ý kiến …
Misty will NEVER return to the Pokemon anime as a main character. The fact that you're 30 years old still obsessing over a character written off 20 years cách đây now in 2002 is sad. Accept it and di chuyển on. đã đăng cách đây 4 tháng
smile
Rubie_elsa trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Just stopping bởi to wish bạn a lovely ngày đã đăng hơn một năm qua
alice25141 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add back ^^ đã đăng hơn một năm qua