thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 37 clubs Dedicated (37) Die-Hard Fan in 33 clubs Die-Hard (33) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
OakTown_Queen trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Happy Easter ❤️ đã đăng cách đây 4 tháng
MisterH đã đưa ý kiến về Châu Âu
For those living in Europe, Danmachi Memoria Freese is having a pre-release campaign for your continent: https://twitter.com/danmemoen/status/1185495808176771072 đã đăng cách đây 10 tháng
For those living in Europe, Danmachi Memoria Freese is having a pre-release campaign for your continent: https://twitter.com/danmemoen/status/1185495808176771072 đã đăng cách đây 10 tháng