thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 35 clubs Dedicated (35) Die-Hard Fan in 39 clubs Die-Hard (39) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
RougeTheBat844 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hellooo :) đã đăng cách đây 2 tháng
FlareFlareon25 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Greetings from me place in Goldenrod city đã đăng cách đây 2 tháng
precita đã đưa ý kiến …
Misty will NEVER return to the Pokemon anime as a main character. The fact that you're 30 years old still obsessing over a character written off 20 years cách đây now in 2002 is sad. Accept it and di chuyển on. đã đăng cách đây 9 tháng