thành viên fanpop từ năm August 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 9 clubs Dedicated (9) Die-Hard Fan in 12 clubs Die-Hard (12) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

TheDarkEmpire đã đưa ý kiến về Izuna
Hi [your name]!

Check out what I found on Fanpop:
The Izuna Club
link đã đăng cách đây 5 tháng
surprise
RougeTheBat844 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
OH MY GOD, your biểu tượng looks so awesome ✨✨✨✨ đã đăng hơn một năm qua
TheDarkEmpire đã bình luận…
Thank bạn hơn một năm qua
smile
LowriLorenza89 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
A điểm thưởng for your Avengers video đã đăng hơn một năm qua