Kevin,Lux,Bluebolt&K Kamps-X

thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Male, 27 years old
  • con trăn, boa barbar that means down barber, nederland antillen hoặc curacao hoặc korsou A B C islands
  • Favorite TV Show: cartoons,animes comedy discovery of stuff ummn animal channel hmmm muzic,that 70's show,vixorious,icarly,spongebob
    Favorite Movie: pokemon movie 12 and hoạt hình movie and narutos
    Favorite Musician: cartoon muzic theme songs ,porta, emimem MJ and wierd al, destorm,linkin park,hollywood undead,alexnder rybak,three ngày grace,linkin park
    Favorite Book or Author: hmm manga o.o
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

FlareFlareon25 đã đưa ý kiến …
Luxray eh? I dig it, *Tosses bạn a MTN DEW* have one on the house M8. đã đăng hơn một năm qua
shadowcrash007 đã đưa ý kiến …
Good to know your still around bro. đã đăng hơn một năm qua
Stampyfan545 đã đưa ý kiến …
H-hi đã đăng hơn một năm qua