thành viên fanpop từ năm December 2013

  • Male
  • United States Virgin Islands
  • Favorite TV Show: King of the đồi núi, hill
    Favorite Movie: The John Wick trilogy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 6 clubs Dedicated (6) Die-Hard Fan in 8 clubs Die-Hard (8) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

SentinelPrime89 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Can’t believe Alpha And Omega is almost ten years old. It’s definitely had it’s highs and lows. đã đăng cách đây một tháng 1
TimberHumphrey đã bình luận…
thêm lows than highs, to be honest cách đây 20 ngày
Chidori1334 đã đưa ý kiến …
idk if bạn remembered about the whole “Nostalgia Critic uploaded it years cách đây but deleted it” bạn got me good cause NC just uploaded the movie review as gần đây episode đã đăng cách đây một tháng 1
This hiển thị was fun! đã đăng cách đây 3 tháng