thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Just an avid anime watcher..
    Favorite Movie: Whatever's entertaining..
    Favorite Book or Author: manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Cuteness_Dose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi there...
Please tham gia my club🩷

link đã đăng cách đây 9 tháng
sunny
Stelena-Finchel trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
hi :) thanks for the add back ¯`·.¸¸.ҨҩҨҩ ♥ đã đăng hơn một năm qua
ColeAylo đã đưa ý kiến …
Changed your icon?....... I like it đã đăng hơn một năm qua