thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Fairy Tail, most anime on Funimation
    Favorite Movie: FMA: Sacred ngôi sao of Milos
    Favorite Book or Author: manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ColeAylo đã đưa ý kiến …
Changed your icon?....... I like it đã đăng hơn một năm qua
smile
Shirohige1939 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Nice Sinon biểu tượng :) đã đăng hơn một năm qua
neomyoc21 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn are cool đã đăng hơn một năm qua