thành viên fanpop từ năm December 2013

  • “Happiness is like a butterfly, the thêm bạn chase it, the thêm it will evade you, but if bạn notice the other things around you, it will gently come and sit on your shoulder.”
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 8 clubs Dedicated (8) Die-Hard Fan in 11 clubs Die-Hard (11)

thông tin trên tường của tôi

heart
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào sunshine it`s me Kat đã đăng cách đây 8 tháng
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hi my dear Rach, Liana started a new thiết kế diễn đàn in DIY club. Check it out, you're welcome to share your ideas and help us create a new, beautiful club look 💜 link 💙💚 đã đăng cách đây 12 tháng
heart
Miraaa trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
hi rach long time no talk! i am so sorry for disappearing out of the blue. i'm not active on fp as i usually do, but im always on twitter! and thank you, i hope everything goes well with bạn too. i miss bạn thêm ♥ đã đăng hơn một năm qua