“You should never underestimate the predictability of stupidity”

thành viên fanpop từ năm December 2014

  • Female, 22 years old
  • (UTC-03:00), Brazil
  • Favorite TV Show: Breaking Bad | The Office | SoA
    Favorite Movie: For a Few Dollars More | Lock, Stock and Two Smoking Barrels | The Big Lebowski | Abre Los Ojos | High Noon | The Prestige
    Favorite Musician: The Offspring
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 19 clubs Dedicated (19) Die-Hard Fan in 7 clubs Die-Hard (7)

thông tin trên tường của tôi

kiss
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
💜🦋🌹💜🦋🌹💜🦋🌹💜🦋🌹💜
Wishing bạn An Amazing Thursday
💜🦋🌹💜🦋🌹💜🦋🌹💜🦋🌹💜 đã đăng cách đây một ngày 1
yorkshire_rose đã bình luận…
My amazing friend Manny 💜🦋🌹💜🦋🌹💜🦋🌹💜 cách đây một ngày 1
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hopping through to your
page with magical sprinkles
for bạn 💛 . . . . . . .. _ . - ._
. . . . . . . . . . . . . . . .(/ ( `⌔´)\)
. . . . . . . . . . . . . . . . .( ..”).”)
¸✰´ ¯ `✰˛. . . . . . .C(″ . ./.(
. . . . . . . . ¸✰´ ¯ `✰˛\_”) _”) đã đăng cách đây 2 ngày
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
↫↫↫↫↫↫↫↫↫↫↫ ✿✿ ↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬
╰☆☆ 𝕎𝕚𝕤𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕪𝕠𝕦 𝕒 ℍ𝕒𝕡𝕡𝕪 𝕎𝕖𝕕𝕟𝕖𝕤𝕕𝕒𝕪 ☆☆╮
↫↫↫↫↫↫↫↫↫↫↫ ✿✿ ↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬↬ đã đăng cách đây 2 ngày
yorkshire_rose đã bình luận…
Thank bạn for the lovely điểm thưởng hope bạn are having a wonderful day, Manny ✿✿✿✿ cách đây 2 ngày
mmeBauer đã bình luận…
Thanks Berni! Hope bạn have a wonderful ngày too! ♥ cách đây 2 ngày