“You should never underestimate the predictability of stupidity”

thành viên fanpop từ năm December 2014

  • Female, 23 years old
  • (UTC-03:00), Brazil
  • Favorite TV Show: Breaking Bad | The Office | SoA
    Favorite Movie: For a Few Dollars More | Lock, Stock & Two Smoking Barrels | High Noon | Singin’ in the Rain | Abre Los Ojos | Prisoners
    Favorite Musician: The Offspring
    Favorite Book or Author: The Metamorphosis
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 21 clubs Dedicated (21) Die-Hard Fan in 12 clubs Die-Hard (12)

thông tin trên tường của tôi

heart
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞
🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻
🌼🌻🌹 If Những người bạn Were hoa I'd Pick bạn 🌼🌻🌺🌹
🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻
♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞 đã đăng cách đây một ngày 1
Dogpaws đã bình luận…
my sweet Manny darling<3 cách đây một ngày 1
mmeBauer đã bình luận…
♡🌞♡💛♡🌻♡🌞♡💛♡🌻♡ cách đây 7 giờ
heart
jlhfan624 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞
🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻
🌼🌻🌹 If Những người bạn Were hoa I'd Pick bạn 🌼🌻🌺🌹
🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻
♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞 đã đăng cách đây một ngày 1
mmeBauer đã bình luận…
🧡~♡~🦋~♡~🧡~♡~🦋~♡~🧡 cách đây một ngày 1
heart
alice25141 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞
🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻
🌼🌻🌹 If Những người bạn Were hoa I’d Pick bạn 🌼🌻🌺🌹
🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻🌺🌹🌼🌻
♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞♡🦋♡🌞 đã đăng cách đây 2 ngày
mmeBauer đã bình luận…
♡~🧡~♡~🦋~♡~🧡~♡~🦋~♡ cách đây một ngày 1