✪ Jezzi Morning Starr ✪

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 27 years old
  • 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐁𝐚𝐲, 𝐖𝐢𝐬𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐧, ➷ -𝑳𝒂𝒄 𝒅𝒖 𝑭𝒍𝒂𝒎𝒃𝒆𝒂𝒖 𝑩𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒇 𝑳𝒂𝒌𝒆 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝑪𝒉𝒊𝒑𝒑𝒆𝒘𝒂...𝑪𝒓𝒂𝒏𝒆 𝑪𝒍𝒂𝒏➷
  • Favorite TV Show: Sυρєяηαтυяαℓ || The Witcher || The Walking Dead || Shєяℓock || This Is Us || Méstaeo'o Tsé'ôhketóxeohtsévôs
    Favorite Movie: 𝐂aptain 𝐀merica, Iron Man, Thor, Avengers, Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther, Ant-Man, Captain Marvel
    Favorite Musician: ☆linklink
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 124 clubs Dedicated (124) Die-Hard Fan in 199 clubs Die-Hard (199) Fanatic in 32 clubs Fanatic (32) Super Fan in 5 clubs Super (5)

thông tin trên tường của tôi

kiss
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
💛🧡❤💛🧡❤💛🧡❤💛🧡
When I Count My Blessings I
Count bạn Twice My Dear Jezzi
💛🧡❤💛🧡❤💛🧡❤ 💛🧡 đã đăng cách đây một ngày 1
rakshasa đã bình luận…
♡🌞♡...❤️ cách đây một ngày 1
yorkshire_rose đã bình luận…
♡🌞♡♡🌞♡♡🌞♡ cách đây một ngày 1
sunny
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Шнэи уоu саи'т lоок oи тнэ вяigнт sidэ,
I шill siт шiтн bạn iи tне dаяк. ❤️⭐ đã đăng cách đây 3 ngày
rakshasa đã bình luận…
♡🦋♡xxo♡oxx♡🦋♡ cách đây 3 ngày
yorkshire_rose đã bình luận…
❤️⭐ ❤️⭐ cách đây 2 ngày
kiss
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
☆🌺.A True 。*🌼
° 。 ° ˛˚˛ Friend 。* 。
° ❉ .。 ° ˛˚˛° ˛˚˛ Is ❉ .☆ Like
° 。 ° ˛˚˛ A 。* 。
❉ 。 °🌺 * 。Four Leaf Clover。* 。
° 。 ° ˛˚˛ ❉。。* 。Hard To。* 🌼* 。
° 。 ° ˛˚˛ 。🌼。 。。* 。 Find 。❉。
° 。 ° ˛˚˛° 。 ° ˛˚˛° 。 ° ˛˚˛° 。 ° ˛ ♥.❉ .
And Lucky ☆🌼..✯ ° ˛.. 🌺
☆.🌼. To° 。 ° ˛ ☆
☆.🌺✯ .. 🌼.Have☆.🌺.✯ đã đăng cách đây 8 ngày
rakshasa đã bình luận…
Thank bạn Berni ♡💖♡...🦋 cách đây 8 ngày
yorkshire_rose đã bình luận…
Always welcome,Jezzi 🌼🌹❤️ cách đây 8 ngày