✪ Jezzi Morning Starr ✪

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 28 years old
  • 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐁𝐚𝐲, 𝐖𝐢𝐬𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐧, ➷ -𝑳𝒂𝒄 𝒅𝒖 𝑭𝒍𝒂𝒎𝒃𝒆𝒂𝒖 𝑩𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒇 𝑳𝒂𝒌𝒆 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝑪𝒉𝒊𝒑𝒑𝒆𝒘𝒂...𝑪𝒓𝒂𝒏𝒆 𝑪𝒍𝒂𝒏➷
  • Favorite TV Show: Sυρєяηαтυяαℓ || The Witcher || Loki || TFATWS || WandaVision || The Walking Dead || The Mandalorian || This Is Us || Méstaeo'o
    Favorite Movie: Captain America, Iron Man, Thor, Avengers, Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther, Ant-Man, Captain Marvel, Shang-Chi ⭐
    Favorite Musician: ☆linklink
    Favorite Book or Author: 🍂Kan^na’ké•ne🍂🧏
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 134 clubs Dedicated (134) Die-Hard Fan in 203 clubs Die-Hard (203) Fanatic in 33 clubs Fanatic (33) Super Fan in 5 clubs Super (5)

thông tin trên tường của tôi

heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn are a true friend with a kind heart. đã đăng cách đây 9 giờ
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope that bạn have a great ngày and an absolutely wonderful weekend. đã đăng cách đây 20 giờ
rakshasa đã bình luận…
Thank you♡🌞♡...🤗...😘 cách đây 19 giờ
whatsupbugs đã bình luận…
You're very welcome. 💗💗 cách đây 19 giờ
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn are an absolutely outstanding friend. đã đăng cách đây một ngày 1
rakshasa đã bình luận…
♡🦋♡xxo♡oxx♡🦋♡💛♡🦋♡xxo♡oxx♡🦋♡...😘 cách đây một ngày 1
whatsupbugs đã bình luận…
*hugs* 💖💖🌞🌞 cách đây một ngày 1
rakshasa đã bình luận…
💖🌞hugs🌞💖 cách đây một ngày 1