Killer24 ♋

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Male, 22 years old
  • @={:::::::::::::>, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Just.
    Favorite Movie: Bloody.
    Favorite Musician: Ask.
    Favorite Book or Author: Me.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
stella2015 đã đưa ý kiến …
I miss you!!! đã đăng cách đây 5 tháng
stella2015 đã đưa ý kiến …
Do bạn remember me? If bạn do can bạn messag me? đã đăng cách đây 5 tháng
smile
stella2015 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey! How are you? Long time! I hope your doing well! đã đăng cách đây 5 tháng