A P R I l J A M E

thành viên fanpop từ năm December 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 11 clubs Die-Hard (11)

thông tin trên tường của tôi

big smile
Hanii-shi đã đưa ý kiến …
hi~ đã đăng hơn một năm qua
hanima_sunny trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
pls tham gia to my club

link đã đăng hơn một năm qua
big smile
IndieGerman trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Sorry if I'm late for this but, HAPPY NEW năm FOR 2016!! I sincerely hope bạn enjoy this năm and may your wishes come true!! :3 đã đăng hơn một năm qua