thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 28 years old
  • Lithuania
  • Favorite TV Show: 𝓒𝓱𝓲𝓷𝓮𝓼𝓮, 𝓚𝓸𝓻𝓮𝓪𝓷, 𝓙𝓪𝓹𝓪𝓷𝓮𝓼𝓮 & 𝓣𝓪𝓲𝔀𝓪𝓲𝓷𝓮𝓼𝓮 𝓭𝓻𝓪𝓶
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 44 clubs Dedicated (44) Die-Hard Fan in 164 clubs Die-Hard (164) Fanatic in 29 clubs Fanatic (29)

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
My new friendship article: link đã đăng cách đây 12 ngày
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn are feeling good and doing well. đã đăng cách đây một tháng 1
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
An bài viết for bạn and my other fanpop friends: link đã đăng cách đây 2 tháng