thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 27 years old
  • Lithuania
  • Favorite TV Show: 𝓒𝓱𝓲𝓷𝓮𝓼𝓮, 𝓚𝓸𝓻𝓮𝓪𝓷, 𝓙𝓪𝓹𝓪𝓷𝓮𝓼𝓮 & 𝓣𝓪𝓲𝔀𝓪𝓲𝓷𝓮𝓼𝓮 𝓭𝓻𝓪𝓶
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 43 clubs Dedicated (43) Die-Hard Fan in 160 clubs Die-Hard (160) Fanatic in 29 clubs Fanatic (29)

thông tin trên tường của tôi

HarryB_123 đã đưa ý kiến …
bạn watch anime? ^^ đã đăng cách đây 3 tháng
heart
ivanovic trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
😍😍 đã đăng cách đây 4 tháng
ivanovic đã đưa ý kiến …
It has been too long really!
Same here, I just randomly think of the good old days we had here & come for a check up🤣
I'm doing really great actually, I'm having my first semester abroad for my master's degree!
How have bạn been?? đã đăng cách đây 4 tháng