thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 28 years old
  • Lithuania
  • Favorite TV Show: 𝓒𝓱𝓲𝓷𝓮𝓼𝓮, 𝓚𝓸𝓻𝓮𝓪𝓷, 𝓙𝓪𝓹𝓪𝓷𝓮𝓼𝓮 & 𝓣𝓪𝓲𝔀𝓪𝓲𝓷𝓮𝓼𝓮 𝓭𝓻𝓪𝓶
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 44 clubs Dedicated (44) Die-Hard Fan in 162 clubs Die-Hard (162) Fanatic in 29 clubs Fanatic (29)

thông tin trên tường của tôi

heart
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
A điểm thưởng that bạn can share with those who spread genuine kindness, friendship and sunshine on Fanpop.
💛🌻🌞💛🌻🌞💛🌻🌞💛🌻🌞💛🌻🌞💛🌻🌞💛🌻💛🌻🌞💛🌻🌞💛🌻🌞💛🌻🌞💛🌻🌞💛 đã đăng cách đây 17 ngày
heart
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my images
⋱ ⋮ ⋰....
⋯🌕 ⋯...
⋱⋰⋱♬  ⋱⋰⋱❀ ♥ beautiful ♥ ♡🦋♡
.. 🌼 🌸 🌼 🌸 🌼 🌸 🌼Spring ♥     
▂业▂业▂业▂业▂业▂业▂业▂🌷 🌷🌷🌷🌷🌷 đã đăng cách đây 2 tháng
Dogpaws đã bình luận…
how are bạn my sunshine long time no hear from bạn miss bạn my Kpop queenie<3 cách đây 2 tháng
Dogpaws đã bình luận…
btw your thông tin các nhân look looks amzing and so beautiful cách đây 2 tháng
heart
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
xin chào my bestie Ieva
wanna tham gia my new bff club

link đã đăng cách đây 2 tháng
Dogpaws đã bình luận…
if bạn tình yêu bạn can post stuff<3 cách đây 2 tháng