thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 27 years old
  • Lithuania
  • Favorite TV Show: 𝓒𝓱𝓲𝓷𝓮𝓼𝓮, 𝓚𝓸𝓻𝓮𝓪𝓷, 𝓙𝓪𝓹𝓪𝓷𝓮𝓼𝓮 & 𝓣𝓪𝓲𝔀𝓪𝓲𝓷𝓮𝓼𝓮 𝓭𝓻𝓪𝓶
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 44 clubs Dedicated (44) Die-Hard Fan in 161 clubs Die-Hard (161) Fanatic in 29 clubs Fanatic (29)

thông tin trên tường của tôi

sunny
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
💛🍁🎃👻🍂🧡✨🌹💛🍁💛🍁🎃👻🍂🧡✨🌹💛
Have a Lovely Autumn Week my Ieva sunshine!!!
💛🍁🎃👻🍂🧡✨🌹💛🍁 💛🍁🎃👻🍂🧡✨🌹 đã đăng cách đây 8 ngày
heart
Elinafairy trao các điểm thưởng cho tôi về my images
điểm thưởng for your stunning biểu tượng of Lisa 😍✨ đã đăng cách đây 2 tháng
heart
Elinafairy trao các điểm thưởng cho tôi về my links
☀️🌈🎨🎀🌺✨🌇
🌄🌅I wish you, 🌈
🌇 Brightest ✨🌺
🎨 Happiest 🌇🌄
🌅 Loveliest 🎨🎀
🌺 The most🌇✨
🎀Colorful 🌄🌈
💛Beautiful 🌇✨
🌺Wonderful 🌇🎨
🌄✨Week 🌈🎀
🌇🎨Ever!!!! ✨🌄
🌺🌈🌇🎨✨🎀☀️ đã đăng cách đây 4 tháng