thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 26 years old
  • Lithuania
  • Favorite TV Show: 𝓒𝓱𝓲𝓷𝓮𝓼𝓮, 𝓚𝓸𝓻𝓮𝓪𝓷, 𝓙𝓪𝓹𝓪𝓷𝓮𝓼𝓮 & 𝓣𝓪𝓲𝔀𝓪𝓲𝓷𝓮𝓼𝓮 𝓭𝓻𝓪𝓶
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 42 clubs Dedicated (42) Die-Hard Fan in 157 clubs Die-Hard (157) Fanatic in 29 clubs Fanatic (29)

thông tin trên tường của tôi

heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
btw I am not around tomorrow
I take a relax ngày with my kid
get well soon and take care
do bạn around on thursday?
will miss bạn hun!!
your Kat and Lion đã đăng cách đây 5 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
oh noo poor bạn ><
hope bạn will get well soon!!!
take alot of rest and just be cozy
bạn will get well soon and than bạn can smell all good things
luckily bạn can taste things awee!!
which chinese dramas bạn have watch lately?let me know
and if bạn tình yêu bạn can put them in our club awee
we are doing good
just I have sleep problems lol
I don`t know why
maybe I think to much XD đã đăng cách đây 5 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
yeah they look all so beautiful*-*
Zhao Lusi and Zheng Yecheng are so good looking wow
they are cutie*-*
honestly I am pretty new into chinese dramas
but they catch me thêm since a while than korean ones
feel in tình yêu too awee!!! đã đăng cách đây 5 ngày