Abigail ~ I tình yêu my Andrew

thành viên fanpop từ năm September 2009

  • Female, 29 years old
  • ϟϟDyNoMiTe┈, "I think of bạn from time to time and in between" ~Rascal Flatts
  • Favorite TV Show: "I wanna be running when the sand run out."~Rascal Flatts
    Favorite Movie: "Love doesn't always look like a picture perfect storybook. Oh, but sometimes it does." ~Rascal Flatts
    Favorite Musician: "Forever and always Abby, my love." ~My Andrew<3
    Favorite Book or Author: "Numbing the pain for a while will make it worse when bạn finally feel it." ~J.K. Rowling
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

XxzBellazxX đã đưa ý kiến …
Check out my new video
link đã đăng hơn một năm qua
haley_scott trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hi!
tham gia please link
Thanks!!! đã đăng hơn một năm qua
haley_scott trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
---♥☆♥-----------♥☆♥
-☆-------☆-----☆-------☆
♥-----------♥--♥-----------♥
☆-----------☆-------------☆
-☆--------best---------☆
---☆--------------------☆
-------♥---friend---♥
----------☆--------☆
-------------♥----♥
------------☆ tình yêu bạn Những người bạn for ever đã đăng hơn một năm qua