Shannon

thành viên fanpop từ năm July 2008

  • Female, 40 years old
  • Owen Sound, Ontario
  • Favorite TV Show: American Dad, Murdoch Mysteries, Young Sheldon,The Simpsons,The Big Bang Theory, Family Guy, NCIS, NCIS: Hawaii, Saved bởi The Bell,Chicago Med, etc.
    Favorite Movie: The Phantom Of The Opera, Dumb And Dumber, The Little Mermaid (Both), Beauty and the Beast (Both),Dirty Dancing, Jersey Boys, Hairspray, Frozen,etc.
    Favorite Musician: Lots Of Stuff: Pop, R&B, Alternative, Oldies, Musicals,etc. It would take me all ngày to name all my favorites!
    Favorite Book or Author: Harlequin, Bios, Romance, Suspense, Mystery, Harry Potter, Nicholas Sparks, The Hunger Games, Twilight, The Phantom Of The Opera, etc.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your bunny icon. đã đăng cách đây 2 ngày
Darkmoons trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for the add back. đã đăng cách đây 10 tháng
sunny
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
thanks for beeing my friend here Shannon
and nice to meet bạn here
have a beautiful week
hugs Kat đã đăng hơn một năm qua