It is up to each of us to live in whatever way we can.

thành viên fanpop từ năm April 2007

  • Female, 32 years old
  • Favorite TV Show: Black Donnellys. Sons of Anarchy.
    Favorite Movie: Dazed & Confused. Igby Goes Down.
    Favorite Musician: I Am Ghost. Operator. Percival.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 102 clubs Dedicated (102) Die-Hard Fan in 263 clubs Die-Hard (263) Fanatic in 53 clubs Fanatic (53) Super Fan in 3 clubs Super (3)

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I hope the Ben Affleck Người dơi film gets made someday. It seems unlikely, but there was a time where the Snyder Cut seemed unlikely. đã đăng cách đây 9 ngày
cool
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Awesome thông tin các nhân banner. đã đăng cách đây 25 ngày
DarkSarcasm đã bình luận…
Thanks! cách đây 25 ngày
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Cool thông tin các nhân picture. đã đăng cách đây một tháng 1
DarkSarcasm đã bình luận…
Thanks! cách đây một tháng 1