thành viên fanpop từ năm January 2015

  • Female, 35 years old
  • NY
  • Favorite Musician: Shakira
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 12 clubs Dedicated (12) Die-Hard Fan in 7 clubs Die-Hard (7)

thông tin trên tường của tôi

big smile
jlhfan624 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
"When it hurts to look back, and you're afraid to look ahead, bạn can look beside bạn and i'll be there instead"♥ ˛☆ ° ˛° ˛★ * ° ˛ * ° ˛*★° ˛˚˛ *★♥ ˛☆ ° ˛° ˛★ * ° ˛ * ° ˛*★° ˛˚˛ *★♥ ˛☆ ° ˛° ˛★ * ° ˛ * ° ˛*★° ˛˚˛ *★♥ ˛☆ ° ˛° ˛★ * ° ˛ * ° ˛*★° ˛˚˛ *★♥ ˛☆ ° ˛° ˛★ * ° ˛ * ° ˛*★° ˛˚˛ *★♥ ˛☆ ° ˛° ˛★ * ° ˛ * ° ˛*★° ˛˚˛ *★ đã đăng cách đây 3 tháng
big smile
jessfan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Happy Holidays to bạn too!!! đã đăng cách đây 8 tháng
heart
jessfan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey, thank bạn for your contributions in the gorgeous Mandy Rose người hâm mộ club!!! đã đăng cách đây 8 tháng