thành viên fanpop từ năm January 2015

  • Female, 37 years old
  • NY
  • Favorite Musician: Shakira
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 7 clubs Dedicated (7) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19)

thông tin trên tường của tôi

heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for your wonderfully moving, touching friendship. đã đăng cách đây 8 ngày
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Your friendship is delightfully heartwarming. đã đăng cách đây 14 ngày
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Your friendship is wonderfully moving and sweet. đã đăng cách đây 16 ngày