𝒉𝒆𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓

thành viên fanpop từ năm November 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 34 clubs Dedicated (34) Die-Hard Fan in 100 clubs Die-Hard (100) Fanatic in 44 clubs Fanatic (44) Super Fan in 5 clubs Super (5) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Just letting bạn know that i'm thinking of you,Heather.Hope all goes well stay strong bạn are in my thoughts and prayers 🌹🙏❤️ đã đăng cách đây 14 giờ
jlhfan624 đã bình luận…
Thank bạn Berni! cách đây 8 giờ
heart
ktichenor trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi, Heather! Just stopping bởi to say hi and give bạn a friendship prop. Keeping bạn in my thoughts and prayers, always hun. *hugs!* 💖✨🌹 đã đăng cách đây 15 giờ
jlhfan624 đã bình luận…
Thank bạn Kirsten! cách đây 8 giờ
ktichenor đã bình luận…
You're welcome! :) cách đây 7 giờ
angelic
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
🤍 ⭐️ ╭)))*~╮⭐️
╭───╮ ((( ^ - ^)))╭☆──╮ ⭐️
╰─    ..//"!"\ㄟ/  ─╯
 ╰─╯°~( )~~( )~°╰─╯ ⭐️ đã đăng cách đây một ngày 1
yorkshire_rose đã bình luận…
A little Angel to watch over my lovely Heather ⭐️👼⭐️ cách đây một ngày 1
jlhfan624 đã bình luận…
Thank bạn Berni! I need all the thiên thần I can get! cách đây một ngày 1
yorkshire_rose đã bình luận…
❤️❤️❤️ cách đây 14 giờ