thành viên fanpop từ năm November 2007

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: link, Frasier, Tales From the Crypt
    Favorite Movie: 🧟link🧟
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 26 clubs Dedicated (26) Die-Hard Fan in 69 clubs Die-Hard (69) Fanatic in 32 clubs Fanatic (32) Super Fan in 3 clubs Super (3) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
jlhfan624 đã đưa ý kiến về jlhfan624
Hello my besties!! I miss bạn all!! đã đăng cách đây một ngày 1
yorkshire_rose đã bình luận…
Aww missyou too,hun.Come back soon ♡💖♡ cách đây 15 giờ
jlhfan624 đã đưa ý kiến về Donald Trump
What’s happening out there is about so much thêm than Trump hoặc an election. And until bạn understand that, you’ll never understand the movement. đã đăng cách đây 8 ngày
big smile
jlhfan624 đã đưa ý kiến về The King of Queens
Thanks to all who voted for the new look! Enjoy! đã đăng cách đây 15 ngày