lily and alice smith

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female
  • flowerland
  • Favorite TV Show: lily: i like all anime / alice: i dont watch tv its a waste of time
    Favorite Movie: lily: spirted away / alice: horror
    Favorite Musician: lily: i tình yêu âm nhạc / alice: rock and punk metal
    Favorite Book or Author: lily: manga and romace sách / alice: dont ask
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sessinari đã đưa ý kiến …
if bạn still want to rp i can help đã đăng hơn một năm qua
DragonAura15 đã đưa ý kiến …
I got my Quotev account working again! My new tên người dùng is Epismatic :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
DragonAura15 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Words could never tell bạn
How important you'll always be,
Just little things that bạn do
That are especially meant for me.
bạn always seem to remember
All the things to do.
That makes Những người bạn last forever,
And share a bond so true.
I'm so glad God gave to me
Someone just like you.
He knew that bạn would be
One of the chosen few!

Give this to ur friends, if u feel the same about them in ur heart, plz post on there well!!

:D đã đăng hơn một năm qua