Amanda/Mandy/Manda/doesn't matter :D

thành viên fanpop từ năm February 2008

  • Female, 27 years old
  • Wichita, Kansas
  • Favorite TV Show: Vampire Diaries, Friends, Nikita, Bones, Fringe, Glee, Gossip Girl. Had to drop some, but I still watch them. These are the ones I watch faithfully.
    Favorite Movie: Movie buff here... so too many to choose from!
    Favorite Musician: oh goodness, too many. But anything besides the country genre :)
    Favorite Book or Author: The Twilight Series, Nicolas Sparks Books, Water for Elephants
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

Hellohoudini đã đưa ý kiến …
Hola mandapanda...stopping bởi to say HI! đã đăng hơn một năm qua
sunny
AmberEdith trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your icons! <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
sarajames988 đã đưa ý kiến …
tình yêu Is a Very Beautiful Feeling Guy's đã đăng hơn một năm qua