Rizza Rozul

thành viên fanpop từ năm May 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lazygamer11 đã đưa ý kiến …
heyy (: đã đăng hơn một năm qua
smile
simona_twilight trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
:) how r u? đã đăng hơn một năm qua
Solefitjar27 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
ngẫu nhiên điểm thưởng for no reason!!!
điểm thưởng me Back!!!

__________________________

Please Copy and Past this to other's Propping place and spread the fanpop tình yêu bởi sending this with a điểm thưởng to your friend, Friend's friend and People bạn don't even know and also add them!
It's the ticket of being kind, Having lot's of Fans, making other people Happy on fanpop AND getting lot's of "Prop Back"s :)
Enjoy and Have a Nice Day!
- Love, Me

How far has this gotten around??!!!! đã đăng hơn một năm qua
hotlia đã bình luận…
i am gonna take pregnancy test hơn một năm qua