Lisa Garcia

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female
  • San Antonio, Texas
  • Favorite TV Show: The Walking Dead/ Game of Thrones
    Favorite Movie: Twilight / New Moon / Eclipse/Breaking Dawn 1 & 2
    Favorite Musician: Everything But The Girl / Paramore
    Favorite Book or Author: Twilight / Breaking Dawn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
LowriLorenza89 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
A điểm thưởng for your Twilight câu hỏi kiểm tra các câu hỏi đã đăng hơn một năm qua
Hellohoudini đã đưa ý kiến về Seri chạng vạng
Who is still active on this site? đã đăng hơn một năm qua
marthatsal đã bình luận…
Hi! I just visit fanpop after 7 years hoặc more... I still remember your username! I recognised some of the old contributors but i Mất tích contact with all of them. hơn một năm qua
Hellohoudini đã đưa ý kiến về Seri chạng vạng
Other than Fanpop...does anyone know of any other active Twilight sites/webpages? đã đăng hơn một năm qua