Lisa Garcia

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female
  • San Antonio, Texas
  • Favorite TV Show: The Walking Dead/ Game of Thrones
    Favorite Movie: Twilight / New Moon / Eclipse/Breaking Dawn 1 & 2
    Favorite Musician: Everything But The Girl / Paramore
    Favorite Book or Author: Twilight / Breaking Dawn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Hellohoudini đã đưa ý kiến về Seri chạng vạng
Who is still active on this site? đã đăng cách đây 3 tháng
Hellohoudini đã đưa ý kiến về Seri chạng vạng
Other than Fanpop...does anyone know of any other active Twilight sites/webpages? đã đăng hơn một năm qua
meh
Hellohoudini đã đưa ý kiến về Seri chạng vạng
During Breaking Dawn...when Aro reads all of Edwards thoughts...why didn’t he see that Bella was a shield? đã đăng hơn một năm qua
Flickerflame đã bình luận…
He did. But at that point, Edward didn't know that Bella could extend her shield - she only learned how to do this at that exact moment. hơn một năm qua
Hellohoudini đã bình luận…
But Edward tried to help her practise throwing her shield out ....why didn't Aro see that? cách đây 7 tháng