April

thành viên fanpop từ năm February 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 4 clubs Dedicated (4) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
friends_4_ever trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
APRIL,
No words would ever describe how much you're missed.
i miss our talks and our friendships and our fangirling over taylor.
it's sad how fast we grow up and come here less.
just wanted to make sure bạn know how much you're missed and how much i i miss my days here!
man,they were good days ! đã đăng hơn một năm qua
cake
april333 đã đưa ý kiến về Matthew Gray Gubler
Happy Happy 35th Birthday, Matthew!!! You're the
best and tình yêu bạn lots<3 Muah xoxo đã đăng hơn một năm qua
big smile
mia444 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey, April! How are you? It's been a long time, what have bạn been up to? I'd tình yêu to catch up sometime :)
Mia đã đăng hơn một năm qua