“Let me explain… no, there is too much. Let me sum up”

thành viên fanpop từ năm November 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 66 clubs Dedicated (66) Die-Hard Fan in 156 clubs Die-Hard (156) Fanatic in 31 clubs Fanatic (31)

thông tin trên tường của tôi

heart
OCDN4U2B1 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Happy Canada Day! đã đăng cách đây một tháng 1
kiss
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
α 🌷 ღαϒ ∂ίℯ, ℸℎℯ 🌄 ღαϒ şℯℸ
ℬμℸ α ƒrίℯη∂ ℓίķℯ ϒℴμ , ί'ℓℓ ηℯѵℯr ƒℴrℊℯℸ.
ϒℴμr ηαღℯ ίş ℘rℯςίℴμş, ίℸ ωίℓℓ ηℯѵℯr ℊrℴω ℴℓ∂,
ίℸ'ş ℯηℊrαѵℯ∂ ίη ღϒ 💗, ίη ℓℯℸℸℯrş ℴƒ ℊℴℓ∂
ℒℴѵℯ ϒℴμ 💖 đã đăng cách đây 2 tháng
big smile
drewjoana trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Special điểm thưởng for the beautiful Lizzie icon.
Hope this message finds well and safe. 💗🖐 đã đăng cách đây 2 tháng