“Let me explain… no, there is too much. Let me sum up”

thành viên fanpop từ năm November 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 71 clubs Dedicated (71) Die-Hard Fan in 172 clubs Die-Hard (172) Fanatic in 32 clubs Fanatic (32)

thông tin trên tường của tôi

heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for your great, loving friendship. đã đăng cách đây 8 giờ
heart
PopPixie---- trao các điểm thưởng cho tôi về my images
▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ hᎪᏉᎬ Ꭺ bᎬᎪuᏆᎥfuᏞ suᏁᎠᎪᎽ ᎠᎪᎽ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ đã đăng cách đây 12 giờ
heart
PopPixie---- trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ hᎪᏉᎬ Ꭺ bᎬᎪuᏆᎥfuᏞ sᎪᏆuᏒᎠᎪᎽ ᎠᎪᎽ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ đã đăng cách đây một ngày 1