“Let me explain… no, there is too much. Let me sum up”

thành viên fanpop từ năm November 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 69 clubs Dedicated (69) Die-Hard Fan in 168 clubs Die-Hard (168) Fanatic in 32 clubs Fanatic (32)

thông tin trên tường của tôi

sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope that things go well for you. đã đăng cách đây 2 ngày
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
When bạn have a moment, can bạn vote on my new poll: link đã đăng cách đây 5 ngày
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn are an amazing fanpop member. đã đăng cách đây 5 ngày