“Let me explain… no, there is too much. Let me sum up”

thành viên fanpop từ năm November 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 69 clubs Dedicated (69) Die-Hard Fan in 167 clubs Die-Hard (167) Fanatic in 32 clubs Fanatic (32)

thông tin trên tường của tôi

sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have a wonderful Friday and weekend!! đã đăng cách đây một ngày 1
makintosh đã bình luận…
bạn too 😊🌷 cách đây 22 giờ
whatsupbugs đã bình luận…
Thank you. 🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞 cách đây 4 giờ
kerrpunch57 đã đưa ý kiến …
have a good summer đã đăng cách đây 2 ngày
makintosh đã bình luận…
hope bạn have a wonderful summer too 😊 cách đây 22 giờ
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope that your Summer blossoms with heart, brightness, enjoyment, relaxation and everything bạn need and want. đã đăng cách đây 4 ngày
makintosh đã bình luận…
thank bạn 😊💐 cách đây 22 giờ
whatsupbugs đã bình luận…
You're very welcome. 💗💗 cách đây 4 giờ