“Let me explain… no, there is too much. Let me sum up”

thành viên fanpop từ năm November 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 69 clubs Dedicated (69) Die-Hard Fan in 166 clubs Die-Hard (166) Fanatic in 32 clubs Fanatic (32)

thông tin trên tường của tôi

heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Did bạn know that we have both been fanpopping for thirteen years this year,Mackenzie ? I had my original account in 2008 then my hoa hồng trắng của nhà York account since 2009.Where has all that time gone but xin chào we are still here must mean something to us.LY ❤️❤️ đã đăng cách đây 12 ngày
makintosh đã bình luận…
where did the time go? 😱 to be completely honest, sometimes i think it's a little weird that i am still around after all these years. Anyways fanpop is a nice place to be when things fall apart irl cách đây 5 ngày
TerrySlivers đã bình luận…
Those vids bạn put up were real good adds! I like the one with Macchio & Zabka interacting especially. But the 20-min run-down was really great too. Articulate Dude. cách đây 4 ngày
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
🍪💛🍪❤🍪💛🍪❤🍪💛🍪🍪
🍪 In The Cookie Of Life Friends💛
💛Are The Sô cô la Chips 💛🍪
🍪💛🍪❤🍪💛🍪❤🍪💛🍪🍪 đã đăng cách đây 12 ngày
yorkshire_rose đã bình luận…
Wishing bạn a beautiful new week too,Mackenzie ♡🌞♡ cách đây 12 ngày
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
❤️❤️❤️Lovely rắn hổ mang Kai các biểu tượng Mackenzie ❤️❤️❤️ đã đăng cách đây 15 ngày
makintosh đã bình luận…
Glad bạn like them, sweetie 🌹🥰💕🌺 cách đây 15 ngày
yorkshire_rose đã bình luận…
❤️✨❤️✨❤️ cách đây 14 ngày
TerrySlivers đã bình luận…
I’ve enjoyed your gần đây rắn hổ mang Kai phiếu bầu các câu hỏi and đọc your comments! cách đây 14 ngày
makintosh đã bình luận…
^thank bạn 😊🌺 cách đây 14 ngày