“Let me explain… no, there is too much. Let me sum up”

thành viên fanpop từ năm November 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 70 clubs Dedicated (70) Die-Hard Fan in 166 clubs Die-Hard (166) Fanatic in 32 clubs Fanatic (32)

thông tin trên tường của tôi

heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn are a kind, good friend. đã đăng cách đây 17 giờ
heart
Kraucik83 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
tình yêu the new số phiếu bầu in your club 🥰 đã đăng cách đây một ngày 1
makintosh đã bình luận…
i'm so glad bạn like them. thank bạn 💕😊😘 cách đây một ngày 1
Kraucik83 đã bình luận…
💕💕💕 cách đây một ngày 1
kiss
Kraucik83 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
━┻━┻━┻━╬─╬━┻━┻━━┻╯
┈┈┈┈┈┈╱▔▔╲┈┈┈┈┈┈
╱╲╱╲▂▂▏┈┈▕▂▂╱╲╱╲
▏▕┊▕┊▕╱▔▔╲▏┊▏┊▏▕
▏▕┊▕┊╱▕┻┻▏╲┊▏┊▏▕
▏▕┊▕╱▏┈┈┈┈▕╲▏┊▏▕
╲╱╲╱┈▏╰╯╰╯▕┈╲╱╲╱
┈┈┈┈┈╲╱▔▔╲╱┈┈┈┈┈
Wishing bạn a Bat•tasticly Terrific Wednesday 🦇 đã đăng cách đây một ngày 1