“Let me explain… no, there is too much. Let me sum up”

thành viên fanpop từ năm November 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 69 clubs Dedicated (69) Die-Hard Fan in 168 clubs Die-Hard (168) Fanatic in 32 clubs Fanatic (32)

thông tin trên tường của tôi

heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
⋱ ⋮ ⋰ ‧
⋯☀️ ⋯ ‧⁀˅⁀...Mackenzie ♥
🌺¸.•*¨`*•..¸🌺 May your days be filled with
╬♥═╬╬═♥=╬╬ Love🌺 Light 🌺 Laughter
and magic always 💐 đã đăng cách đây 23 giờ
yorkshire_rose đã bình luận…
Your tình yêu and kindness means the world to me 💐💐💐 cách đây 23 giờ
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Your số phiếu bầu continue looking great. đã đăng cách đây một ngày 1
makintosh đã bình luận…
🌺🙂🌺🙂🌺 cách đây một ngày 1
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for being a great person, friend and fanpop member. đã đăng cách đây một ngày 1
makintosh đã bình luận…
that's very kind of bạn to say💫💖 cách đây một ngày 1