Jessica Owens

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 63 clubs Dedicated (63) Die-Hard Fan in 100 clubs Die-Hard (100) Fanatic in 16 clubs Fanatic (16)

thông tin trên tường của tôi

heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Your thông tin các nhân looks wonderful. đã đăng cách đây 2 ngày
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Beautiful icon. đã đăng cách đây 23 ngày
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your icon. đã đăng cách đây một tháng 1