Jessica Owens

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 59 clubs Dedicated (59) Die-Hard Fan in 99 clubs Die-Hard (99) Fanatic in 16 clubs Fanatic (16)

thông tin trên tường của tôi

sunny
Genevievebarbie trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Wishing bạn a great week! đã đăng cách đây 4 ngày
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have a wonderful ngày and an amazing weekend. đã đăng cách đây 7 ngày
laugh
Genevievebarbie trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
My new bài viết : link
Do check it out!! đã đăng cách đây 11 ngày