Jessica Owens

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 66 clubs Dedicated (66) Die-Hard Fan in 100 clubs Die-Hard (100) Fanatic in 16 clubs Fanatic (16)

thông tin trên tường của tôi

heart
PopPixie---- trao các điểm thưởng cho tôi về my links
✿.。.:* ☆:**:. ᕼᗩᐯᗴ ᗩ ᗷᗴᗩᑌ丅Ꭵᖴᑌᒪ ᖴᖇᎥᗪᗩƳ ᗪᗩƳ .:**:.☆*.:。.✿ đã đăng cách đây 21 giờ
heart
PopPixie---- trao các điểm thưởng cho tôi về my images
✿.。.:* ☆:**:. ᕼᗩᐯᗴ ᗩ ᗷᗴᗩᑌ丅Ꭵᖴᑌᒪ 丅ᕼᑌᖇᔕᗪᗩƳ ᗪᗩƳ .:**:.☆*.:。.✿ đã đăng cách đây 2 ngày
heart
PopPixie---- trao các điểm thưởng cho tôi về my links
✿.。.:* ☆:**:. ᕼᗩᐯᗴ ᗩ ᗷᗴᗩᑌ丅Ꭵᖴᑌᒪ ᗯᗴᗪᑎᗴᔕᗪᗩƳ ᗪᗩƳ .:**:.☆*.:。.✿ đã đăng cách đây 3 ngày