Jessica Owens

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 52 clubs Dedicated (52) Die-Hard Fan in 97 clubs Die-Hard (97) Fanatic in 16 clubs Fanatic (16)

thông tin trên tường của tôi

sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have a good ngày and a great weekend. đã đăng cách đây 2 ngày
cake
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
. . . . . (). () () (). ()
. . . ̥ _̲ ║. ║ ║ ║. ║ _̲. .̥
. .{. • _ ❃ _ • _ ❃_ •. .}
__{• .❋. _ .❋. _ .❋.. •}__
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🎁🎈.Happy Birthday 🎁🎈 đã đăng cách đây 3 ngày
yorkshire_rose đã bình luận…
My all your wishes and dreams come true,sis 🎁🥳🤩🎈 cách đây 3 ngày
jessowey đã bình luận…
thanks sis cách đây 3 ngày
cake
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
............¨♥*✫♥,
.........,•✯´.........´*✫
.......♥*................ __/\__
.......*♥............… ..*-:¦:-*
...¸.•✫.............……/.•*•.\
...~`,`~.................. |
¸....✫.......................JUST
´¸...*♥..´¸........WANT
´¸¸♥*............TO WISH
´¸.•✫ ........YOU
~`,`~.....A
`.✫`...HAPPY
●/....HAPPY
/▌..HAPPY....
/ \.*♥♫•♥♫•♥♫♥•♫♥*BIRTHDAY JESS *♥♫•♥♫•♥♫♥•♫♥* đã đăng cách đây 3 ngày
jessowey đã bình luận…
thanks sis cách đây 3 ngày