Jessica Owens

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 54 clubs Dedicated (54) Die-Hard Fan in 97 clubs Die-Hard (97) Fanatic in 16 clubs Fanatic (16)

thông tin trên tường của tôi

smile
jessowey đã đưa ý kiến về High Seas
please tham gia my new club đã đăng cách đây 4 ngày
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi,Sis.I haven't heard from bạn in a while.Hope bạn are an toàn, két an toàn and well 🦋♡💛♡🦋 đã đăng cách đây 12 ngày
jessowey đã bình luận…
hi sis, I'm not online much theses days I have been having a break for a while and doing some Diamond Dotz and colouring books, i'm an toàn, két an toàn and well i hope bạn are an toàn, két an toàn and well talk soon.xxxooo cách đây 10 ngày
yorkshire_rose đã bình luận…
Lovely to hear from you,Sis.That's sounds great but don't be a stranger will you...catch ya later :) cách đây 10 ngày
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have safe, sweet, bright, fun days. đã đăng cách đây 27 ngày
jessowey đã bình luận…
thanks cách đây 27 ngày