Jessica Owens

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 52 clubs Dedicated (52) Die-Hard Fan in 97 clubs Die-Hard (97) Fanatic in 16 clubs Fanatic (16)

thông tin trên tường của tôi

smile
please tham gia my new club đã đăng cách đây 3 giờ
smile
jessowey đã đưa ý kiến về How To Train Your Dragon The Hidden world
please tham gia my new club đã đăng cách đây 3 giờ
laura1233214 đã đưa ý kiến …
┃ Happy Halloween! ┃
╰━━━┳━━━━━━╯
  ╰╮
  ▁▁
  ╲ ╲
 ╱▔▔▔▔▔▔▔▔╲
╱ ╱╲ ╱╲ ╲
▏ ▔▔ ▔▔ ▕
▏▕╲╱╲╱╲╱╲╱▏▕
╲ ╲╱╲╱╲╱╲╱ ╱
 ╲▁▁▁▁▁▁▁▁╱ it's spooky time! đã đăng cách đây 7 giờ