thành viên fanpop từ năm June 2015

  • Favorite TV Show: Ngày xửa ngày xưa
    Favorite Movie: Biệt Đội Big Hero 6
    Favorite Book or Author: Harry Potterqnd
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
cruella trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi, I was wondering would bạn like to participate in BelleRose829's DP Club Secret Santa? She's been having a hard time getting people to tham gia so I've been trying to help her out bởi asking around. The deadline to tham gia is Dec. 15.

link đã đăng hơn một năm qua
kingcesar67 đã đưa ý kiến …
Could I have some help with making a decision? link đã đăng hơn một năm qua
I am trying to add a banner but it isn't appearing. I even tried changing it to the một giây place one. Nothing. I know it takes time, but still.. đã đăng hơn một năm qua
WinterSpirit809 đã bình luận…
Got it! hơn một năm qua
ace2000 đã bình luận…
Yay! hơn một năm qua
ace2000 đã bình luận…
Yay! hơn một năm qua