Shawn Alan

thành viên fanpop từ năm November 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

twinklestar11 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I haven't showed up in months. Tht was bc I quit this site. Just so ya ppl know. I'm still not coming bk here. I just came bk bc I kept getting emails from here which I didn't in a long time. Welp this is good bye đã đăng cách đây một tháng 1
CokeTheUmbreon đã bình luận…
Bye, twinklestar. cách đây một tháng 1
TheLefteris24 đã bình luận…
Man, bạn sure took me back a bit. Goodbye. Farewell !!!! cách đây một tháng 1
zanhar1 đã bình luận…
See ya. It was nice having bạn around when yiu were. cách đây một tháng 1
zanhar1 đã bình luận…
*you* cách đây một tháng 1
Shukuya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
xin chào how's it going??? đã đăng cách đây 6 tháng
Shukuya đã bình luận…
At least come here! Idiot!! cách đây một tháng 1
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
🎅❤️🎄🎀💚🎊⛄🌨️❄️🎉🎅🎄💚
❄️May this festive season sparkle🎀
🎅and shine, may all of your wishes🎈
🎁and dreams come true, and may💖
🎈you feel this happiness all year💚🎀
🎄🎉round. Merry Christmas!🌨️⛄💚
💚🎀💖🎈⛄🌨️🎉🎄🎁🎅❄️🎊❤️ đã đăng cách đây 9 tháng