Shawn Alan

thành viên fanpop từ năm November 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

twinklestar11 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I haven't showed up in months. Tht was bc I quit this site. Just so ya ppl know. I'm still not coming bk here. I just came bk bc I kept getting emails from here which I didn't in a long time. Welp this is good bye đã đăng cách đây 10 tháng
CokeTheUmbreon đã bình luận…
Bye, twinklestar. cách đây 10 tháng
TheLefteris24 đã bình luận…
Man, bạn sure took me back a bit. Goodbye. Farewell !!!! cách đây 10 tháng
zanhar1 đã bình luận…
See ya. It was nice having bạn around when yiu were. cách đây 10 tháng
zanhar1 đã bình luận…
*you* cách đây 10 tháng
Shukuya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
xin chào how's it going??? đã đăng hơn một năm qua
Shukuya đã bình luận…
At least come here! Idiot!! cách đây 10 tháng
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
🎅❤️🎄🎀💚🎊⛄🌨️❄️🎉🎅🎄💚
❄️May this festive season sparkle🎀
🎅and shine, may all of your wishes🎈
🎁and dreams come true, and may💖
🎈you feel this happiness all year💚🎀
🎄🎉round. Merry Christmas!🌨️⛄💚
💚🎀💖🎈⛄🌨️🎉🎄🎁🎅❄️🎊❤️ đã đăng hơn một năm qua