Cesar, King of Xianthrovasse

thành viên fanpop từ năm November 2016

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kingcesar67 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Ahoy ye maties đã đăng cách đây 3 tháng
Canada24 đã bình luận…
Ahoy cách đây 3 tháng
RosesBaby đã bình luận…
Sup captain cách đây 3 tháng
kingcesar67 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
*posts for the first time in almost a year* đã đăng cách đây 8 tháng
Canada24 đã bình luận…
*Types ngẫu nhiên response* cách đây 8 tháng
zanhar1 đã bình luận…
xD same...sort of. It's been a tháng hoặc so. cách đây 7 tháng
smile
Snowflakekit trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
"Thank bạn for the add" đã đăng hơn một năm qua