Cesar, King of Xianthrovasse

thành viên fanpop từ năm November 2016

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Snowflakekit trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
"Thank bạn for the add" đã đăng cách đây 2 tháng
kingcesar67 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
*posts* đã đăng cách đây 6 tháng
TheLefteris24 đã bình luận…
*comments* !!!! cách đây 6 tháng
Canada24 đã bình luận…
likes cách đây 6 tháng
laugh
KEISUKE_URAHARA trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
*°*”˜˜”*°•.¸☆ ★ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ ★ ★ ★
║╚╝║══║═║═║╚╝║ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝ ★ NEW năm ☆
╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝ ♥¥☆★☆★☆¥♥ ★☆ ♫ ♫
.•*¨`*•..¸☼ ¸.•*¨`*•.♫ ♫ ♫ đã đăng cách đây 9 tháng