Inka Lindqvist

thành viên fanpop từ năm September 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 7 clubs Dedicated (7) Die-Hard Fan in 10 clubs Die-Hard (10) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

Violet_Eve trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hello🌷New friend
Yeah it's true 🙈

💐To all my Những người bạn and family, I hope bạn have a fantastic Valentine’s ngày full of love, flowers, chocolate, and whatever else makes bạn happy.
💐 đã đăng cách đây 7 tháng
cloudy
pinkbloom trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
xin chào long time no see ....where have bạn been?? đã đăng hơn một năm qua
cake
ShadowxSonicd45 đã đưa ý kiến …
Good to see one of the OG fanpoppers still up and running! ~ <3 đã đăng hơn một năm qua