Min Hwang Darksé

thành viên fanpop từ năm November 2017

  • Female, 18 years old
  • Saturn🪐
  • Favorite TV Show: In your bedroom
    Favorite Musician: BLACKPINK, Stray KIds
    Favorite Book or Author: 13 Reasons Why bởi chim giẻ cùi, jay Asher
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
My new friendship article: link đã đăng cách đây 7 ngày
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
An bài viết for bạn and my other fanpop friends: link đã đăng cách đây 2 tháng
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope that things go well for you. đã đăng cách đây 2 tháng