Min Hwang Darksé

thành viên fanpop từ năm November 2017

  • Female, 17 years old
  • Saturn🪐
  • Favorite TV Show: In your bedroom
    Favorite Musician: BLACKPINK, Stray KIds
    Favorite Book or Author: 13 Reasons Why bởi chim giẻ cùi, jay Asher
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
It's been a while since I last heard from you. I hope that bạn are doing well. đã đăng cách đây 6 ngày
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope that bạn have been doing well. đã đăng cách đây một tháng 1
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have a pleasant, beautiful Easter weekend. đã đăng cách đây 2 tháng