thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 30 clubs Dedicated (30) Die-Hard Fan in 18 clubs Die-Hard (18) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về SCAPEGOAT
Scapegoat will disband in December 2021. đã đăng cách đây một tháng 1
visualkat đã đưa ý kiến về Sick²
tay trống Shou has joined the band. đã đăng cách đây 5 tháng
visualkat đã đưa ý kiến về Matenrou Opera
chim giẻ cùi, jay will leave the band in December 2020. đã đăng cách đây 6 tháng