thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 31 clubs Dedicated (31) Die-Hard Fan in 17 clubs Die-Hard (17) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về Grimoire グリモア
Grimoire will go on hiatus in May 2022. đã đăng cách đây 2 tháng
visualkat đã đưa ý kiến về Kiryu 己龍
Takemasa will be pausing activities with Kiryu in December 2021. He will continue to work with production. đã đăng cách đây 8 tháng
visualkat đã đưa ý kiến về LaBaiser
LaBaiser will disband in November 2021. đã đăng cách đây 8 tháng