thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 33 clubs Dedicated (33) Die-Hard Fan in 18 clubs Die-Hard (18) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về Versailles
Yuki will leave the band in December 2023. đã đăng cách đây 4 tháng
visualkat đã đưa ý kiến về Kiryu 己龍
Mahiro and Takemasa will return for the bands 16th anniversary concert. đã đăng cách đây 6 tháng
sad
visualkat đã đưa ý kiến về Kiryu 己龍
Kiryu will go on indefinite hiatus in December 2023 after their 16th anniversary concert. đã đăng cách đây 6 tháng