tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 3 clubs Die-Hard (3) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
Xodiack đã đưa ý kiến về Royz
Royz will be celebrating their 10 năm anniversary bởi releasing an album called The Best 2009-2019 in April. đã đăng hơn một năm qua
Xodiack đã đưa ý kiến về NoGoD
Members of NoGoD and Kra have formed a project band called buriki no circus-dan.
https://twitter.com/burikinocircus đã đăng hơn một năm qua
Xodiack đã đưa ý kiến về Wing Works
Ryosuke has formed a new band with ex-Nocturnal Bloodlust members Daichi and Cazqui. The band is called Chapter of Paradosis.
https://twitter.com/C_O_PARADOSIS đã đăng hơn một năm qua