tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 4 clubs Dedicated (4) Die-Hard Fan in 3 clubs Die-Hard (3) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào there.

Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
smile
Xodiack đã đưa ý kiến về Royz
Royz will be celebrating their 10 năm anniversary bởi releasing an album called The Best 2009-2019 in April. đã đăng hơn một năm qua
Xodiack đã đưa ý kiến về NoGoD
Members of NoGoD and Kra have formed a project band called buriki no circus-dan.
link đã đăng hơn một năm qua