thành viên fanpop từ năm May 2010

  • 26 years old
  • NY, United States of America
  • Favorite Book or Author: The Hunchback Of Notre Dame
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 4 clubs Dedicated (4) Die-Hard Fan in 5 clubs Die-Hard (5)

thông tin trên tường của tôi

TimberHumphrey đã đưa ý kiến …
howdy! đã đăng cách đây một tháng 1
XxLostAngelxX đã bình luận…
xin chào there :) cách đây một tháng 1
XxLostAngelxX đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Hey, if anyone liked the hiển thị Criminal Minds, I'm looking to breathe some new life into the group and I'd be happy if bạn joined.
link đã đăng cách đây một tháng 1
heart
ShadowxSonicd45 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
X'3 What a cute moment in FMA~ Have to give bạn a prop. đã đăng cách đây 10 tháng