Sparky Zoku (Creator Of fanpop Chat)

thành viên fanpop từ năm September 2019

  • Male, 21 years old
  • Station Square (ステーションスクエア), Casino District(カジノポリス)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have a fantastic ngày and weekend. đã đăng cách đây 2 ngày
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have safe, bright, sweet and enjoyable days. đã đăng cách đây 9 ngày
ShadowxSonicd45 đã bình luận…
MANY THANKS!~<3 cách đây 9 ngày
FanboyHater trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hello, I see that you’ve added me on discord, but I don’t I’m cut out at the moment so far. đã đăng cách đây 13 ngày
ShadowxSonicd45 đã bình luận…
That's fine, I'll DM!~ 💜 cách đây 12 ngày