Sparky Zoku (Creator Of fanpop Chat)

thành viên fanpop từ năm September 2019

 • Male, 20 years old
 • Station Square (ステーションスクエア), Casino District(カジノポリス)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I wish for bạn a great ngày and a wonderful Halloween. đã đăng cách đây một ngày 1
laura1233214 đã đưa ý kiến …
┃ Happy Halloween! ┃
╰━━━┳━━━━━━╯
  ╰╮
  ▁▁
  ╲ ╲
 ╱▔▔▔▔▔▔▔▔╲
╱ ╱╲ ╱╲ ╲
▏ ▔▔ ▔▔ ▕
▏▕╲╱╲╱╲╱╲╱▏▕
╲ ╲╱╲╱╲╱╲╱ ╱
 ╲▁▁▁▁▁▁▁▁╱ it's spooky time! đã đăng cách đây 4 ngày
ShadowxSonicd45 đã bình luận…
🎃~ cách đây 3 ngày
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have a good ngày and an enjoyable, an toàn, két an toàn weekend. đã đăng cách đây 8 ngày
ShadowxSonicd45 đã bình luận…
💛👍 cách đây 8 ngày