Sparky Zoku (Creator Of fanpop Chat)

thành viên fanpop từ năm September 2019

  • Male, 22 years old
  • Station Square (ステーションスクエア), Casino District(カジノポリス)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

RougeTheBat844 đã đưa ý kiến …
Thanks for the điểm thưởng bro! How can i repay u?~ đã đăng cách đây 9 giờ
RougeTheBat844 đã bình luận…
Btw i wanna be your bestie ^v^ cách đây 9 giờ
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn are a good, kind friend. đã đăng cách đây 4 ngày
ShadowxSonicd45 đã bình luận…
bạn as well.~ cách đây 21 giờ
smile
OakTown_Queen trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
ngẫu nhiên prop! Today is my birthday. đã đăng cách đây 5 ngày
ShadowxSonicd45 đã bình luận…
🎂~ cách đây 4 ngày