I Finished Angel!

thành viên fanpop từ năm June 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
larouxbestfan đã đưa ý kiến …
ladyhawke AWESOME! u agree? đã đăng hơn một năm qua
ktgirl266 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
heyy!! i was wondering if bạn wanted to tham gia my spot (link at bottom). bạn can add whatever bạn want to make it amazing!! thanks alot if bạn do :)
link đã đăng hơn một năm qua
SwarlsBarkley trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
┌─┐ ─┐
 │▒│ /▒/
 │▒│/▒/
 │▒ /▒/─┬─┐
 │▒│▒|▒│▒│ I Want...
┌┴─┴─┐-┘─┘ PEACE&LOVE 4 the World ♥
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
 └┐▒▒▒▒┌┘
Send this to your Những người bạn here on fanpop and bring peace on diễn đàn and smile on their faces... đã đăng hơn một năm qua